PREDLOG MERA IKT ZAŠTITE SISTEMA UPRAVLJANJA ELEKTROENERGETSKIM OBJEKTIMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2125-2131)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Slavko Dubačkić, Aleksandar Bošković, Đorđe Vladisavljević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: slavko.dubackic@ods.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2125D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

IKT bezbednost elektrodistributivnih sistema se odnosi se na mere koje se preduzimaju za zaštitu upravljačkih sistema i telekomunikacionih mreža u tim sistemima koji se koriste za distribuciju električne energije potrošačima. Ovi sistemi su kritični za funkcionisanje modernog društva i IKT napadi na njih mogu imati teške posledice. Stoga je IKT bezbednost elektrodistributivnog sistema od suštinskog značaja da bi se obezbedio kontinuitet snabdevanja električnom energijom, zaštitili potrošači i održao integritet sistema. Mnogi bezbednosni mehanizmi iz IT sistema su primenjivi i u upravljačkim sistemima. Ova indirektna primenljivost je rezultirala mnogim merama koje je moguće primeniti, ali one ne pružaju potpunu zaštitu od aktuelnih IKT pretnji ili ne smanjuju rizik od njih. Ciljevi IKT napada nad informacionim sistemima su često krađa podataka ili onemogućavanje rada sistema, dok u slučajevima upravljačkih sistema nastoje da poremete rad sistema, oštete elektrodistributivnu opremu, a mogu da dovedu i do tragičnih posledica po život radnika. S obzirom su deo kritične infrastrukture, elektrodistributivne kompanije imaju obavezu da osiguraju bezbedno radno okruženje radnicima i dužnost da zaštite potrošače, kompaniju i društvo u celini od eventualnih šteta obezbeđivanjem određenog nivoa IKT bezbednosti. Na osnovu realnih slučajeva IKT napada autori su u ovom radu predstavili kritične bezbednosne mere koje su procenili kao minimum za bezbednost potrošača, kompanije i društva u celini. Naravno, elektrodistributivne kompanije mogu preduzimati i dodatne mere kako bi još više smanjile rizik u skladu sa svojim ciljevima i procenama rizika.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

IKT bezbednost, elektrodistributivni sistem, mere zaštite

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: