IZAZOVI UKLJUČIVANJA NUKLEARNE ENERGIJE U ENERGETSKI MIKS REPUBLIKE SRBIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1388-1397)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Miroslav Parović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: miroslav.parovic@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1388P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Donosioci odluka u Republici Srbiji se nalaze pred dilemom o tome na koji naĉin treba usmeriti energetsku tranziciju kako bi se u budućnosti obezbedila dovoljna količina dostupne, pristupačne i čiste energije. U tom pogledu kao jedna od nedoumica je eventualno uključivanje nuklearne energije u ukupan energetski miks. Specifičnost Republike Srbije i regiona Zapadnog Balkana je prisutno nadmetanje velikih sila pre svih SAD, Rusije i Kine, a sa ciljem povećanja uticaja u različitim sferama društva. Stoga, posebno treba razmotriti i bezbednosne izazove koji se javljaju zbog ovakve geopolitičke situacije koja bi svakako mogla da se preslika i na potencijalnu izgradnju nuklearnih elektrana. U okviru rada biće predočeni različiti aspekti političkih, bezbednosnih, socioloških i tehnoloških izazova koje nosi nuklearna energetika i koji bi morali biti podrobno ispitani kako bi se na kraju donela ispravna odluka o tome da li i na koji način uključiti ovaj vid energije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Energetska bezbednost, Pravedna energetska tranzicija, Nuklearna energetika

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: