EVIDENCIJA ZA PRAĆENJE REALIZACIJE STICANJA STATUSA KUPAC – PROIZVOĐAČ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1881-1890)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Svetlana Milošević Đorđević, Radovan Đorđević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

DownloadFull Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1881M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Na osnovu donetih zakona i uredbi vezano za kupce-proizvođače, Elektrodistribucija Srbije definisala je proceduru, neophodna dokumenta kao i opšte tehničke uslove za proizvodni objekat, a u cilju sticanja statusa kupac-proizvođač. U okviru procedure za sticanje statusa kupac-proizvođač uključena su tri Sektora u okviru Elektrodistribucije Srbije i Elektroprivrede Srbije. U Elektrodistribuciji Srbije, DP Kragujevac usvojen je model praćenja realizacije sticanja statusa kupac-proizvođač tako što je formirana excel tabela sa definisanim poljima u kojoj se prate svi relevantni podaci koji se koriste u procesu sticanja statusa kupac-proizvođač. Tabela je tako koncipirana da svaki sektor unosi podatke iz svog delokruga rada a pošto se dokument nalazi na deljenom folderu pregled unetih podataka mogu pratiti svi koji su uključeni u proces. U narednom koraku ideja je da se u saradnji sa Informatičkim centrom Elektrodistribucije Srbije napravi aplikacija za praćenje realizaciji sa mogućnošću dobijanja potrebnih izveštaja.
Na ovaj način se postiže da u svakom trenutku za svaki podnet zahtev postoji informacija o statusu potencijalnog kupca-proizvođača kao i evidencija o celokupnoj dokumentaciji koja se dostavlja u postupku.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

kupac-proizvođač, praćenje realizacije, aplikacija, izveštaji

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • sajt Elektrodistribucije Srbije https://elektrodistribucija.rs/
  • Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije (Službeni glasnik RS, br.40/2021)
  • Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača ( „Službeni glasnik RS“, br. 83/2021 i 74/2022)