EKVIVALENTNOST REZULTATA MERENJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZMEĐU EMS I EDS

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 915- 922)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Tatjana Cincar-Vujović, Milorad Bibić, Ivana Narančić, Dejan Radosavljević, Đura Bokun

Е-АДРЕСА / E-MAIL: Tatjana.CincarVujovic@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0915CV

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Razvijena metrologija u privredi doprinosi poboljšanju kvaliteta proizvoda i poboljšanju konkurentnih sposobnosti na tržištu. Planiranje kvaliteta u privredi obuhvata izbor najprikladnijih metoda merenja i odgovarajuće merne opreme, čime se izbegava dilema da li je nešto dobro ili loše i pružaju korisne informacije o kvalitetu procesa i tehnologije. U radu su prikazani rezultati međulaboratorijskog poređenja merenja električne energije između akreditovanih laboratorija EMS i EDS. Osim potvrđivanje ekvivalentnosti rezultata merenja električne energije, posebna vrednost je u adekvatnoj metrologiji, odgovarajuće tačnosti i pouzdanosti, bez koje nije moguće uspešno sprovesti podizanje ekonomske efikasnosti.
Istraživanja, fokusirana na izazove u elektroenergetskom sektoru su data u radu kroz primere.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Metrologija, Međulaboratorijsko poređenje, Ekvivalentnost rezultata merenja
električne energije

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • SRPS ISO/IEC17043:2010 Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za ispitivanje osposobljenosti
  • EA-4/02 Expression of the Uncertainty of Measurement in Calibration
  • JCGM 100 Guide to the expression of uncertainty in measurement, Evaluation of measurement data
  • ILAC-G13:08/2007 ILAC Guidelines for the Requirements for the Competence of Providers of Proficiency Testing Schemes
  • ISO 13528 Statistical methodos for use in proficiency testing by interlaboratory comparison
  • Jeff C. Gust, Developing a Proficiency Testing Plan for your Laboratory, Vice President Quametec Proficiency Testing Services Columbia City, IN 46725
  • Henrik, Dr., Nielsen, S., Determining Consensus Values in Interlaboratory Comparisons and Proficiency Testing HN Metrology Consulting, Inc.,HN Proficiency Testing, Inc., Indianapolis, Indiana, USA
  • T. Cincar-Vujović, I. Narančić, D. Radosavljević, A. Nikolić, Z. Maksimović, P. Deak „Bilateralno poređenje između Kontrolnog tela Elektrodistribucije Srbije i Nacionalne Metrološke Institucije”, XIII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama, CIRED, od 12. do 16. septembra 2022. Kopaonik
  • W. Schulz, „Changes in consumer protection in legal metrology as a result of new technologies”, OIML Bulletin Volume XLV (2004) Number 2, pp. 11-14