ANALIZA PREKIDA U ISPORUCI ELEKTRIČNE ENERGIJE U ED SOMBOR

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 940- 948)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dario Đanić, Vidoje Mijatović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: dario.djanic@eps.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0940DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Ovaj rad se bavi analizom broja i duţine prekida u isporuci električne energije i implementacijom daljinski upravljivih DU srednje naponskih SN objekata. Pored analize rada prekidača sa automatskim ponovnim uključenjem APU i sklopke rastavljaĉč u funkciji sekcionera, analiziran je i rad zemljospojnog prekidača ZP. U radu je izvršena analiza prekida do 1 sekunde i kratkotrajnih prekida (od 1s do 180s) na dve transformatorske stanice TS 110/20 kV Sombor 1 i TS 110/20 kV Sombor 2 koje su opremljene mikroprocesorskim zaštitnim uređajima i u distributivnoj mreži ugrađeno je više uređaja koji su daljinski upravljivi. S obzirom na ubrzani razvoj mikroprocesorskih zaštitnih uređaja i daljinski upravljivog sistema ponuđen je predlog za reviziju dužine trajanja prekida brzog i prednosti 15s sporog APU-a.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

pouzdanost, automatsko ponovno uključenje, sekcioner, automatizacija, zemljospojni prekidač.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Jovan Nahman, Vladica Mijailović „Pouzdanost sistema za distribuciju električne energije“, Akademska misao, Beograd 2009.
  • Milan Radunović, Vidoje Mijatović “Analiza rada zemljospojnih prekidača u TS 110/20 kV na području ED Sombor sa predlozima za dalje unapređenje” CIGRE 2004. godine
  • Iskra Commerce „Zaštita i automatizacija u elektroenergetici“, Ljubljana 1972.
  • G.Celli, E.Ghiani, F.Pilo, S.Tedde „Extending switching time to reduce interruptions in distribution networks“, CIRED 2011.