KOREKCIJA MJERNIH PODATAKA ZA IZNOS GUBITAKA U TRANSFORMACIJI U JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. MOSTAR

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 204- 216)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Zorica Mandarić, Mijo Terkeš, Josip Baković

Е-АДРЕСА / E-MAIL: zorica.mandaric@ephzhb.ba

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0204M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Prema važećoj legislativi u Federaciji Bosne i Hercegovine mjerno mjesto kupca trebalo bi se nalaziti na istoj naponskoj razini na kojoj se nalazi točka priključenja objekta krajnjeg kupca na distribucijsku mrežu. Međutim, u praksi postoje slučajevi u kojima se mjesto priključenja i mjerno mjesto nalaze na različitim naponskim razinama.
Ako se točka priključenja na distribucijsku mrežu i mjerno mjesto ne nalaze na istoj naponskoj razini vrši se korekcija mjernih podataka za iznos gubitaka električne energije od točke priključenja na distribucijsku mrežu do točke mjerenja, što je definirano u pravilnicima regulatornih tijela ili distributera.
U radu su obrađene metode za proračun gubitaka snage i energije, opisani su gubitci u transformaciji, dati su osnovni podatci o OJ Distribucija električne energije JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar te je naveden način korekcije mjernih podataka za iznos gubitaka u transformaciji koji koristi JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

gubitci u transformaciji, metode za proračun gubitaka snage i energije, korekcija mjernih podataka u JP Elektroprivreda HZ HB d.d.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Studija „Gubici električne energije i snage u distributivnim mrežama“ – postupci za proračune, analize i snižavanje, Radna zajednica Institut za elektroprivredu Sarajevo, 1980. godine
  • Izvješće o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH (FERK) za 2021. godinu (dostupno na poveznici: www.ferk.ba )
  • Opći uvjeti za isporuku električne energije (Službene novine Federacije BiH 89/14, 7/18 i 84/19) (dostupno na poveznici: www.ferk.ba )
  • Pravilnik o mjernom mjestu krajnjeg kupca/proizvođača JP EP HZ HB d.d. Mostar (dostupno na poveznici: www.ephzhb.ba )