ПРИМЕНА IP MPLS МРЕЖЕ ЕПС-А ЗА ПОТРЕБЕ КОМУНИКАЦИЈЕ У ОКВИРУ ТЕХНИЧКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2132-2141)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Данило Лаловић, Весна Вукићевић, Иван Вукадиновић, Вигор Станишић, Златко Митровић, Миодраг Јевтић, Далибор Митић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: danilo.lalovic@eps.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2132L

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Рад приказује концепт повезивања електроенергетских објеката у оквиру IP MPLS мреже за потребе техничких информационих система ПРОТИС и ЦДС. Прeдставља се начин повезивања нових електроенергестких објеката и система у оквиру IP MPLS мреже. Рад приказује да су Телекомуникациони систем и IP MPLS мрежа у оквиру њега, изграђени са циљем да обезбеде све садашње и будуће захтеве електроенергетског система и нових пројеката, који се буду реализовали у електроенергетском сектору, у погледу комуникација и високе расположивости сервиса, кроз примену скалабилног и флексибилног техничког решења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

IP MPLS мрежа, Телекомуникациони систем

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Implementing IP MPLS, Cisco Guide, 2019