TESTIRANJE MREŽNE PROCESS BUS INFRASTRUKTURE U ELEKTROENERGETSKIM POSTROJENJIMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 889- 899)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Aleksandar Marjanović, Vladan Cvejić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: aleksandar.marjanovic@siemens.com

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0889M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Standard IEC 61850 je, još od prve edicije objavljene 2003. godine, u velikoj meri opisao i definisao načine konverzije i prenosa realnih analognih procesnih informacija uz uvođenje komunikacionog domena. Sa tim tehnologijama sistem prelazi u virtuelni domen i postaje apstraktniji i samim tim teži za vizuelizaciju i analizu pogonskim inženjerima u svakodnevnom radu.
Uz trend digitalizacije elektroenergetskih sistema, znatno se povećala potreba za zanimanjima iz domena komunikacija i informacione tehnologije. Ovaj segment se konstantno zanemaruje i gura pod tepih iz razloga što je istorijski, sistem relejne zaštite i upravljanja uvek pripadao grupi inženjera sa ekspertizom iz ovog domena. Dodatno, ovu situaciju otežava i to što se mrežna infrastruktura razlikuje po tehnologijama od klasične industrijske IT/OT infrastrukture. Razlike postoje i unutar mogućih rešenja na samim objektima koje nudi standard IEC 61850. Uvedeni su novi komunikacioni protokoli koji predupređuju/rešavaju određenu grupu problema (performantnost, pouzdanost, stabilnost…) koji nisu standardni u drugim granama industrije. Što dalje znači da se na tržištu ne mogu naći gotovi eksperti.
Prethodno rečeno uvodi nove zahteve u pogledu prijema, održavanja i testiranja kompletnog sistema. Dosadašnje iskustvo u ispitivanju klasičnih sistema relejne zaštite i upravljanja je u potpunosti primenljivo za funkcionalno testiranje i održavanje ali postoji potreba za proverom i prateće komunikacione infrastrukture. Bez dobro koncipirane i testirane lokalne komunikacione mreže, velika je verovatnoća da se jave funkcionalni problemi u radu.
U ovom radu su predstavljeni okviri za testiranje i dijagnostiku sve kompleksnijih komunikacionih mreža u elektroenergetskim postrojenjima sa IEC 61850 tehnologijom.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

IEC61850, Process bus, Substation Automation, Network Management

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • IEC 61850-7 Communication Networks and Systems in Substations – Part 7-1: Basic communication structure – Principles and models
  • IEC 61850-7 Communication Networks and Systems in Substations – Part 7-3: Basic communication structure – Common data classes
  • IEC 61850-7 Communication Networks and Systems in Substations – Part 7-4: Basic communication structure – Compatible logical node classes and data object classes
  • IEC 61850-8 Communication Networks and Systems in Substations – Part 8-1: Specific communication service mapping (SCSM) – Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3,
  • User Experiences Implementing IEC61850 in Intelligent Electronic Devices, Ralph Mackiewicz, SISCO, Inc. ; Alfred Maschka, AMA-Systems GmbH.
  • L.Andersson, K.P.Brand, C.Brunner, W.Wimmer “ Reliability investigations for SA communication architectures based on IEC 61850”, IEEE PowerTech, St.Petersburg, 2005.
  • IEC TR 61850-90-4 ED2 Communication networks and systems for power utility automation – Part 90-4: Network engineering guidelines”, 2019.