ANALIZA SMANJENJA SISTEMSKE INERCIJE U EES -U SRBIJE ZA RAZLIČITE SCENARIJE RAZVOJA INSTALISANIH KAPACITETA OIE I DOPRINOS VETROELEKTRANA REGULACIJI FREKVENCIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1147-1162)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Milica Ašćerić, Kristina Džodić, Željko Đurišić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: milica.asceric@go2power.eu

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1147A

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Za razliku od konvencionalnih agregata u termo i hidro elektranama, savremeni proizvodni kapaciteti zasnovani na obnovljivim izvorima energije (OIE) se priključuju na mrežu preko uređaja energetske elektronike što ih čini neosetljivim na promenu frekvencije u mreži. Sve veće učešće u proizvodnji ovakvih kapaciteta i istovremeno potiskivanje konvencionalnih proizvodnih jedinica za posledicu imaju smanjenje prirodne inercije sistema, što uzrokuje brže promene i veće propade frekvencije u slučaju poremećaja, te se dovodi u pitanje frekvencijska stabilnost sistema. U radu se vrši procena sistemske inercione konstante EES-a Srbije za različite perspektivne scenarije razvoja elektroenergetskog proizvodnog sistema, detektuju se kritična radna stanja kada je doprinos ukupnoj inerciji interkonekcije nizak i kao moguće rešenje se predlaže uključivanje vetroelektrana u regulaciju frekvencije. Kroz dinamičke simulacije je demonstriran efekat smanjenja inercije na promenu frekvencije u sistemu i analiziran moguć doprinos vetroelektrana stabilizaciji frekvencijskog odziva.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

inercija sistema, frekvencijska stabilnost, EES Srbije, učešće vetroelektrana u regulaciji frekvencije

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Eurostat, Renewable energy statistics

 • Future of Wind. Deployment, Investment, Technology, Grid Integration and Socio-Economic Aspects. (A Global Energy Transformation Paper); International Renewable Energy Agency (IRENA): Abu Dhabi, United Arab Emirates, 2019.

 • Odbor za SANU, “Razvoj elektroenergetike Republike Srbije do 2050. godine“

 • “Frequency Stability Evaluation Criteria for the Synchronous Zone of Continental Europe –Requirements and impacting factors –.” (2016).

 • Pieter Tielens, Pierre Henneaux, Stijn Cole, “ASSET STUDY on Penetration of renewables and reduction of synchronous inertia in the European power system – Analysis and solutions“, November 2018.

 • Kuzle Igor, “Identifikacija dinamičkih parametara srednjerazvijenog elektroenergetskog sustava s obzirom na promjene frekvencije“, doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu faukltet elektrotehnike i računarstva, Zagreb, Hrvatska, 2002.

 • M. Bollen, Hassan and F., Integration of distributed generation in the, Wiley-IEEE Press, 2011. 

 • Ana Fernández-Guillamón, Emilio Gomez-Lazaro, Eduard Muljadi and Ángel Molina-Garcia, “A Review of Virtual Inertia Techniques for Renewable Energy-Based Generators”, May 2020.

 • ЕNTSO-E, Ten Year Network Development Plan 2016

 • ENTSO-E, “System dynamic and operational challenges”, TYNDP 2022, January 2023

 • Utvrđivanje načina optimalnog angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije OIE s osvrtom na zahteve i mogućnosti unapređenja postojećeg regulatornog okvira, Autori: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Energoprojekt Entel A.D, Naručilac: JP EPS, 2021.

 • Nacionalni plan za smanjenje emisija glavnih zagađujućih materija koje potiču iz starih velikih postrojenja za sagorevanje, Vlada Republike Srbije, Beograd, 30. januar 2020. godine. Quarterly Report on European Electricity Markets with focus on the impact of high carbon prices in the electricity sector, Volume 14, (issue 1, first quarter of 2021),

 • Plan razvoja prenosnog sistema Republike Srbije za period od 2021 do 2030.

 • Krpan, M. and Kuzle, I. (2017), Inertial and primary frequency response model of variable-speed wind turbines. The Journal of Engineering, 2017: 844-848. https://doi.org/10.1049/joe.2017.0449