ANALIZA STANJA ELEMENATA PRENOSNE MREŽE PO OSNOVU PROBLEMATIKE UVEĆANIH VREDNOSTI STRUJA KRATKIH SPOJEVA I NJIHOV UTICAJ NA OPREMU U POTROJENJIMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 693- 704)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Željko Stojanović, Milan Jovanović, Asen Radovanov

Е-АДРЕСА / E-MAIL: zeljko.stojanovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0693S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Zadatak predmetne analize je da se sagleda problematika i pokaže kakav uticaj imaju nova uklopna stanja u pogonu pojedinih transformatorskih stanica na energetsku opremu u transformatorskim stanicama i na dalekovodima. Primeri koji su rađeni obuhvataju uticaj na prekidače i uzemljivačke mreže transformatorskih stanica.
Kod prekidača je ova analiza urađena na osnovu garantovanih vrednosti od strane proizvođača prekidača. Predstavljena je zavisnost zbira broja dozvoljenih prekidanja od struje prekidanja. Na osnovu ove krive su urađeni proračunii iz kojih se jasno uočava da manja struja prekidanja produžava životni vek prekidača. Sami kontakti prekidača ne mogu biti zamenjeni jer ih proizvođači ne isporučuju zasebno. Položaj kontakata u milimetrima je bitan za rad prekidača, pa je jasno da njihova zamena na terenu može da dovede do ugrožavanja rastavnih razmaka i mogućnosti ponovne pojave luka. Sve ove činjenice dovode do zaključka da je životni vek prekidača u direktnoj vezi sa vrednostima struja kratkog spoja.
Za uzemljivačku mrežu transformatorske stanice uticaj struja kratkog spoja procenjuje se kroz parametre toplotnog impulsa, površinu poprečnog preseka provodnika uzemljivača i zemljovoda i vrednosti napona dodira i koraka u postrojenju. Kao reprezentativan primer ovog uticaja ističe se TS Beograd 5 u Beogradu sa izvedenom uzemljivačkom mrežom od bakarnog provodnika. Uporedna analiza uticaja struja kratkog spoja na napon dodira prema [5], [6] i [7] za trenutno stanje koje je sprovedeno u Sektoru za analizu stanja elemenata
prenosnog sistema .

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

struja kratkog spoja, prekidač, uzemljenje, napon dodira i koraka, postrojenje

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • TECHNICAL BROCHURE Substation equipment overstress management.
  • IEC 62271-100 High-voltage switchgear and controlgear
  • Operating Instructions for Circuit-Breaker 3AP1 FG
  • Pravilnik o tehničkim normativima za uzemljenja elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V (61-95)
  • TP-23 Projektovanje, izgradnja i održavanje uzemljenja elektroenergetskih postrojenja
  • IEEE Std 80-2000 IEEE Guide for Safety in AC Substation Grounding
  • Interni standard EMS-a IS-EMS 123:2018 Uzemljenje elektroenergetskih postrojenja
  • IEC 62271-100
  • Projekat Rekonstrukcije TS Beograd 5 sveska E-6 iz septembra 2009. godine
  • Izveštaj Instituta Nikola Tesla Ispitivanje sistema uzemljenja na TS Beograd 5 br. 322182-L iz 2022. godine