ПРИМЕРИ ПРОНАЛАЖЕЊА КВАРОВА И ПОГОРШАЊА ОДРЕЂЕНИХ ПАРАМЕТАРА НА ЕНЕРГЕТСКИМ ТРАНСФОРМАТОРИМА У СКЛОПУ ПРЕВЕНТИВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ИСПИТИВАЊА НА ТЕРЕНУ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 153- 164)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Момчило Милић, Марко Димитријевић, Владимир Остраћанин, Радомир Тодоровић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: petar.nikolic@djerdap.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0153M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У време када је потреба за електричном енергијом примарна почев од сваког појединца, па до целокупне државе, где је услед глобалне светске економске и енергетске кризе прави изазов обезбедити нормалну и поздану производњу електричне енергије у циљу нормалног функционисања читавог система, неопходно је да кључни елементи у производно-преносном електроенергетском систему буду функционални, сигурни и поуздани, односно да се обезбеди да њихов рад буде стабилан и непрекидан. У ту сврху постоји велика потреба за електричним испитивањима важних елемената електроенергетског система, где свакако посебно место заузимају енергетски трансформатори. Електрична мерења која се врше на енергетским трансформаторима у склопу мониторинга и дијагностике саме високонапонске опреме носе информације и дају слику њиховог општег стања. Чињеница је да увидом у стање појединих целина трансформатора, као што су електрични изолациони систем намотаја и пролазних изолатора, теретна или бестеретна регулациона преклопка, магнетно коло, сами намотаји итд. добијамо значајне информације које нам могу помоћи да правовремено реагујемо и предупредимо нежељене кварове или потенцијалне застоје у производњи и преносу електричне енергије. У овом раду ће бити приказани примери резултата електричних мерења у којима су пронађени кварови, као и погоршања стања одређених параметара током редовних и ванредних превентивних дијагностичких испитивања енергетских трансформатора са акцентом на значај и потребу за електричним мерењима високонапонске опреме у циљу безбедног и поузданог рада читавог електроенергетског система.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Енергетски трансформатор, Електрична мерења

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Студија: Савремене методе и уређаји за испитивање, мониторинг и дијагностику стања енергетских и мерних трансформатора, група сарадника Електротехничког института „Никола Тесла“, Београд, Електропривреда Србије, 2010,
 • CIGRE TB 761 Condition assessment of power transformers,
 • CIGRE TB 755 Transformer bushing reliability,
 • Извештај Института Никола Тесла бр. 422421-Л,
 • Извештај Института Никола Тесла бр. 416454-Л,
 • Извештај Института Никола Тесла бр. 422294-Л,
 • Извештај Института Никола Тесла бр. 416370-Л,
 • Извештај Института Никола Тесла бр. 422071-Л,
 • Извештај Института Никола Тесла бр. 422525-Л,
 • Извештај Института Никола Тесла бр. 415539-Л,
 • Извештај Института Никола Тесла бр. 413377-Л,
 • Извештај Института Никола Тесла бр. 412482-Л,
 • Извештај Института Никола Тесла бр. 409342-Л