ANALIZA PODEŠENJA ZAŠTITNIH FUNKCIJA 6 kV MOTORA U TE „MORAVA“

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 978-987)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Danilo Buha, Savo Marinković, Saša Gligorov, Darko Vučićević, Nevena Malešević, Slaviša Dobrosavljević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: danilo.buha@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0978B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Grupa za relejnu zaštitu u institutu Nikola Tesla je uočila pri ispitivanju zaštita 6 kV motora neadekvatnost podešenja, nedostatak tehničkih podataka koji su potrebni za pravilno podešenje zaštitnih funkcija, kao i zaštitnih funkcija koje treba aktivirati. U TE „Morava“ je izvršeno snimanje polaznih struja kao i vreme zaletanja motora, na osnovu koga je dat predlog podešenja odgovarajućih zaštitnih funkcija. U radu je dat proračun podešenja zaštite motora sa predlogom uvođenja novih funkcija. Posebno su obrađene zaštitne funkcije od nesimetričnog opterećenja, za koju je potreban podatak o maksimalno dozvoljenom vremenu tokom kojeg motor može da bez oštećenja bude nesimetrično opterećen, kao i trajno dozvoljena struja nesimetričnog opterećenja. Da bi se kod nekih kvarova sprečila veća oštećenja dat je predlog podešenja funkcije „zakočen rotor“.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

relejna zaštita, motorne zaštite, zaštita od nesimetričnog opterećenja, zaštita od zakočenog rotora, selektivnost, koordinacija.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • ,,Optimum Motor Protection with SIPROTEC Protection Relays”, Siemens, Nemačka, 2006.
  • „SIPROTEC 4 Motor Protection 7SK80, V4.7 Manual”, Siemens, Nemačka, 2016.
  • ,,Relejna zaštita”, Milenko Đurić, Beograd, 2014.
  • ,,SIPROTEC Multifunctional Machine Protection, 7UM62, V4.7, Manual”, Siemens, Nemačka, 2013.
  • „SIPROTEC 5, Overcurrent Protection, 7SJ82/7SJ85, V7.50, Manual“, Siemens, Nemačka, 2017.
  • Studija br. 413147, Analiza stanja zaštite na objektu TENT B i smernice za njenu rekonstrukciju, Beograd, 2013.
  • Studija br. 121133 – I. II i III faza, Proračun podešenja uređaja električnih zaštita blokova 1 i 2 u TE Kostolac B, Beograd, 2022.