UTICAJ PTICA NA RAD NADZEMNIH VODOVA U BLIZINI VELIKIH REKA, MOČVARNIH PODRUČIJA NASTALIH EKSPLOATACIJOM ŠLJUNKA, DIVLJIH I JAVNIH DEPONIJA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 566- 574)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Zoran Knežević, Nenad Radenković, Dragan Popović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nenad.radenkovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0566K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je izneta problematika ispada dalekovoda izazvana dejstvom ptica selica koje se zadržavaju u dolinama velikih reka, na teritoriji močvarnih područja nastalih eksploatacijom šljunka, divljih i javnih deponija. Obrađena je višegodišnja statistika ispada visokonaponskih nadzemnih voda koji prolaze kroz gore navedena područja na teritoriji Regionalnog centra održavanja Kruševac. Dat je osvrt na zakonsku regulativu koja reguliše izgradnju i vođenje deponija i smetlišta, eksploataciju šljunka, zaštitu ptičijih vrsta, do sad primenjena rešenja da bi se ispadi sprečili i predlozi budućih rešenja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

kvarovi na visokonaponskim vodovima, ptice selice, zakonska regulativa

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Zakona o energetici („Službeni glasnik RS” br.145/14,95/2018 – dr. zakon i 40/2021);
  • Zakona o vodama („Službeni glasnik RS“,br . 30/10 i 93/12);
  • Zakonom o upravljanju odpadom ( „Službeni glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 –dr.zakon);
  • Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka,životinja i gljiva( „Službeni glasnik RS“, br. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016.)