POLIETILENSKE CEVI POBOLJŠANIH KARAKTERISTIKA KOJE SE KORISTE KOD POLAGANJA VISOKONAPONSKIH KABLOVSKIH VODOVA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 376- 387)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Igor Petković, Ivana Mitić, Mirko Borović, Andrija Radonjić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: igor.petkovic@iee.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0376P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu će biti opisane polietilenske cevi poboljšanih karakteristika koje se koriste kod polaganja visokonaponskih kablovskih vodova – PE RT (Polyethylene raised temperature). PE RT cevi se od klasičnih polietilenskih cevi razlikuju po tome što su im karakteristike poboljšane u smislu da mogu da izdrže veće radne temperature od klasičnih polietilenskih cevi, a da pri tom zadrže sva svojstva tipična za polietilen kao što su gipkost, elastičnost i izdržljivost. Razvojem energetike sve je veća primena polietilenskih cevi za podzemne kablovske vodove, kako u delimičnom delu voda, usled prelaska ulica, podbušenja, šelnovanja mostova, do toga da se u pojedinim projektima koriste na čitavoj dužini trase voda. U radu će biti opisane cevi sa svojim karakteristikama, i analiziraće se razlike u odnosu na klasične polietilenske, polivinil-hlorid i polipropilenske cevi. Takođe prikazaće se primena cevi u praksi, i biće prikazan proračun temperature koja se očekuju na plaštu kabla prilikom eksploatacije i kako te temperature utiču na cevi.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Kabl, cevi, polaganje

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: