ANALIZA ISPLATIVOSTI INVESTICIJE ZA KUPCE-PROIZVOĐAČE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1869-1880)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Radovan Đorđević, Svetlana Milošević Đorđević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

DownloadFull Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1869DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je prikazana analiza isplativosti sa ekonomskog aspekta izgradnje fotonaponskih panela za potrebe kupca-proizvođača kao i neophodan period koji je potreban da bi se investicija isplatila. Analizirano je više različitih kategorija potrošnje sa različitim opsezima mesečne potrošnje i to domaćinstva sa prosečnom mesečnom potrošnjom do 350 kWh, odnosno preko 500kWh kao i potrošnja na niskom naponu preko 2000kWh na mesečnom nivou. Definisana je specifikacija neophodnog materijala potrebnog za izgradnju proizvodnog objekta kao i svi prateći troškovi neophodni za sticanje statusa kupac-proizvođač, u koje spadaju neophodni radovi, stručna ispitivanja i atesti kao i definisani troškovi prema Elektrodistribuciji Srbije. Na osnovu detaljne specifikacije prikazana je prosečna vrednost investicije po kW proizvodnog objekta. Takođe u analizi uzete su u obzir i subvencije koje Republika Srbija, odnosno lokalna samouprava opredeljuju u ovu svrhu tako da je analizom dat uporedni prikaz isplativosti za oba slučaja, sa i bez subvencija. Analiza je rađena na konkretnim primerima koji su već pet do šest meseci kupci-proizvođači i koji poseduju relevantne podatke za detaljnu analizu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

kupac-proizvođač, analiza, subvencije, investicija, isplativost

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • sajt Elektrodistribucije Srbije https://elektrodistribucija.rs/
  • Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije (Službeni glasnik RS, br.40/2021);
  • Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača ( „Službeni glasnik RS“, br. 83/2021 i 74/2022);
  • Ponude izvođača radova fotonaponskih modula do 50 kW.