TRINITY PROJEKAT: MODEL PREKOGRANIČNE RAZMENA BALANSNE REZERVE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1738-1751)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dušan Vlaisavljević, Matija Kostić, Dejan Stojčevski, Aleksandar Petković

Е-АДРЕСА / E-MAIL: dusan.vlaisavljevic@ekc-ltd.com

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1738V

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Projekat TRINITY je četvorogodišnji EU finansiran projekat u okviru programa „Horizon Europe“. Cilj projekta je da razvije skup mehanizama i softverskih rešenja koja će podržati integraciju tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i poboljšati saradnju i koordinaciju između operatora prenosnih sistema, istovremeno promovišući veću penetraciju obnovljivih izvora energije.
U okviru ovog rada je izložen razvijeni model za uspostavljanje regionalne kooperacije u pogledu prekogranične razmene balansne rezerve. Predloženi model je definisan u skladu sa relevantnom evropskom regulativom – mrežnim kodovima, koji pobliže definišu mogućnosti i ograničenja za primenu prekogranične razmene balansne rezerve. Na osnovu predloženog modela, razvijeno je softversko rešenje, regionalna platforma za razmenu balansne rezerve, pomoću koje su sprovedene demonstracije i pilot testovi između operatora prenosnog sistema. U ovom radu su izloženi rezultati demonstracija sprovedenih za SMM (Srbija – Severna Makedonija – Crna Gora) kontrolni blok, kao i date preporuke za dalje korake i razvoj inicijative za uspostavljanje prekogranične saradnje u pogledu razmene pomoćnih usluga.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

balansna rezerva, mrežni kodovi, prekogranična saradnja

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • TRINITY projekat, http://trinityh2020.eu/
  • Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a Guideline on Electricity Balancing (EB GL)
  • Commission Regulation (EU) 2017/1485 of 2 August 2017 establishing a Guideline on Electricity Transmission System Operation (SO GL)
  • Milan Josifović, Goran Jakupović, Pavle Lučić, Nikola Stojaković, Dejan Stojčevski, Aleksandar Petković, Dušan Vlaisavljević, Matija Kostić „Optimizacioni modul aplikacije za trgovinu rezervama kapaciteta“, 35. savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 3-8. oktobar 2021.
  • ENTSO-E Balancing report 2022