IZBOR OPTIMA LNE RADNE TAČKE RAZLIČITIH GENERATORA POVEZANIH NA ISTE VISOKONAPONSKE SABIRNICE PREKO BLOK -TRANSFORMATORA RAZLIČITIH PRENOSNIH ODNOSA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 80-91)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Jasna Dragosavac, Jelena Nikolić, Dejan Žukovski, Zlatko Simeunović, Žarko Janda, Jelena Pavlović, Sava Dobričić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: jasna.dragosavac@iеent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0080D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Nove operativne i projektantske prakse nameću niz izazova u problemu upravljanja generatorima koji rade povezani na iste visokonaponske sabirnice. Pri tome je potrebno očuvati maksimalnu reaktivnu marginu generatora uz kontinualno uravnoteženo zagrevanja generatora. U Termoelektrani „Kostolac A“ zamenjen je blok transformator generatora A1. Izabran je blok transformator sa promenljivim prenosnim odnosom. Ukupni regulacioni opseg blok transformatora ne pokriva prenosni odnos blok-transformatora generatora A2. U radu je kroz niz proračuna sprovedena analiza optimalne alokacije reaktivnih snaga među generatorima postupkom optimizacije sa ograničenjima. Za izabrani optimizacioni kriterijum analiziran je uticaj napona u tački priključenja. Pokazalo se da u zavisnosti od uslova u tački priključenja može doći do razdvajanja reaktivnih regulacionih opsega generatora A1 i A2 i da je potrebno prema naponu u tački priključenja izabrati najpovoljniji prenosni odnos. Proračuni su izvršeni i izabran je optimalni položaj preklopke.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Sinhroni generator, blok-transformator, optimalni prenosni odnos, optimalna alokacija reaktivnih snaga, optimalna raspodela napona, reaktivna rezerva

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Thermal power plants, Strom-Forschung, supported by Federal Ministry For Economic Affairs And Climate Action, dostupno na adresi https://www.strom-forschung.de/research-topics/thermal-power-plants.

  • INTERNATIONAL STANDARD IEC 60034-1

  • Kurt Bryan and Yosi Shibberu, Penalty Functions and Constrained Optimization, dostupno na adresi https://www.rose-ulman.edu/~bryan/lottamath/penalty.pdf

  • Vikhar, P. A , „Evolutionary algorithms: A critical review and its future prospects“. Proceedings of the 2016 International Conference on Global Trends in Signal Processing, Information Computing and Communication (ICGTSPICC). Jalgaon: 261–265. doi:10.1109/ICGTSPICC.2016.7955308. ISBN 978-1-5090-0467-6. S2CID 22100336

  • Wenyu Sun; Ya-Xiang Yuan (2010). Optimization Theory and Methods: Nonlinear Programming, Springer, ISBN 978-1441937650. p. 541

  • Excel Linear Programming, dostupno na adresi, https://www.solver.com/