ПРИМЕНА МАШИНСКОГ УЧЕЊА ЗА ПРЕДВИЂАЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1301-1313)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Александар Бојаров, Иван Миленковић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: acabojarov@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1301B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Рад се бави описом математичког модела за предвиђање потрошње електроенергетског система Србије. Модел се базира на неколико напредних техника машинског учења које се користе за предвиђање временских серија и за моделовање комплексних система. Комплексни системи садрже велики број параметара који утичу на њихов рад. Самим тим, у циљу одређивања корелације између улазних података и потрошње система, потребни су улазни подаци различитог типа и у великом броју. Као извор података користимо платформу за транспарентност удружења европских оператора преносних система (https://transparency.entsoe.eu/). Koмбинацијом различитих статистичких, математичких и модела машинског учења, можемо добити врло поуздана предвиђања потрошње у распону од 24 часа. Модел можемо да користимо и за предвиђања за дужи временски период, али са пропорционално мањим степеном поузданости. Предвиђања модела за наредна 24 часа биће јавно доступна на нашем
интернет сервису, као и историјски подаци, у циљу провере квалитета рада модела машинског учења (https://www.skalamerie.com/dodona/eeload.php).

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

машинско учење, предвиђањ, временскe серијe, комплексни системи, вештачка интелигенција, наука о подацима, планирање рада еес

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • H. L.Willis, Spatial Electric Load Forecasting, Macel Decker, New York, 2002.
 • J. S. Armstrong, Strategic Planning And Forecasting Fundamentals, General Economics and Teaching 0502066, 2005.
 • T. Hong, Short Term Electric Load Forecasting, Graduate Faculty ofNorth Carolina State University, Raleigh, North Carolina, PhD Thesis 2010.
 • M. T. Hagan and S M Behr, The Time Series Approach to Short Term Load Forecasting, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 2, pp. 785-791, 1987.
 • H. S. Hippert and C. E. Pedreira, Estimating temperature profiles for short-term load forecasting: neural networks compared to linear models, IEEE Proceedings – Generation, Transmission and Distribution, vol. 151, pp. 543-547, 2004.
 • K. Bandaraa, R. J. Hyndmanb and C. Bergmeirc, MSTL: A Seasonal-Trend Decomposition Algorithm for Time Series with Multiple Seasonal Patterns, arXiv:2107.13462v1, 2021.
 • S. Ružić, A. Vučković, and N. Nikolić, Weather sensitive method for short term load forecasting in Electric Power Utility of Serbia, IEEE Transactions on Power Systems, vol. 18, pp. 1581-1586, 2003.
 • V. Vovk, A. Gammerman, and G. Shafer, Algorithmic Learning in a Random World. Springer, 2005.
 • L. Guan, Conformal prediction with localization, arXiv:1908.08558, 2020
 • C. Xu and Y. Xie, Conformal prediction interval for dynamic time-series, in International Conference on Machine Learning, PMLR, 2021, pp. 11 559–11 569.
 • V. Manokhin, Awesome Conformal Prediction, version v1.0.0, Apr. 2022.
 • A. N. Angelopoulos and S. Bates, A Gentle Introduction to Conformal Prediction and  Distribution-Free Uncertainty Quantification, arXiv:2107.07511v6, 2022.