POREĐENJE DVA NEZAVISNA SISTEMA ZA MONITORING TEMPERATURE ROTORA HIDROGENERATORA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 123- 133)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ilija Klasnić, Zoran Lazarević, Žarko Janda, Jasna Dragosavac, Zoran Ćirić, Milan Đorđević, Nenad Mikić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0123K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Trajan bezbedan i pouzdan rad hidrogeneratora moguć je samo u okviru definisanog P-Q dijagrama koji predstavlja ključan dokument svakog hidrogeneratora. U okviru P-Q dijagrama definisane su granice, a neke od njih su izoterme koje predstavlaju maksimalno dozvoljeno zagrevanje različitih delova hidrogeneratora kao što su: namotaja statora, namotaj rotora, čeoni prostor jezgra statora u kapacitivnom režimu rada i dr. Pouzdana informacija o temperaturi namotaja rotora je od velikog značaja, međutim, tradicionalno na rotoru se ne postavljaju senzori za merenje temperature zbog raznih problema kao što su: velike centrifugalne sile, jaka elektromagnetna polja, problem napajanja mernog sistema i sl. Umesto toga, najčešće se vrši nadzor srednje vrednosti temperature namotaja rotora primenom indirektne U-I metode. U radu su prikazane dve nezavisne metode za određivanje temperature rotora hidrogeneratora, indirektna i direktna, i opisane su njihove prednosti i mane. Prikazani su modeli za njihovo međusobno poređenje u cilju analize mogućnosti pojedinačnih metoda i unapređenja temperaturnog monitoringa rotora hidrogeneratora u cilju povećanja pouzdanosti hidroagregata.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

hidrogenerator, rotor, temperatura, indirektna metoda, direktna metoda

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • IEC 60034-33 Rotating electrical machines – Part 33: Synchronous hydrogenerators including motor-generators – Sspecific requirements
  • Ivan Ilić, Zlatko Maljković, Ivan Gašparac, Milutin Pavlica, Dubravka Ilić-Zubović, Vladimir Jerić, Alfredo Višković, Radivoj Belobrajić, Methodology for determining the actual PQ diagram of a hydrogenerator, Energija, god. 56(2007), br. 2, str, 144-181
  • IEEE Std 1129-1992 IEEE Recommended Practice for Monitoring and Instrumentation of Turbine Generators
  • IEEE Std C50.12-2005 IEEE Standard for Salient-Pole 50 Hz and 60 Hz Synchronous Generators and Generator/Motors for Hydraulic Turbine Applications Rated 5 MVA and Above.
  • SRPS EN 60034-1 Obrtne električne mašine – Deo 1: Naznačene vrednosti i karakteristike
  • ***www.irena.org//media/Files/IRENA/Agency/Publication/2022/Jul/IRENA_Renewable_energy_statistics_2022
  • Leite, Reinaldo Corrêa, et al. „Analysis of thermo-mechanical stress in fiber bragg grating used for hydro-generator rotor temperature monitoring.“ Journal of Microwaves, Optoelectronics and Electromagnetic Applications 16 (2017): 445-459.
  • IEEE Std C50.12 IEEE Standard for Salient-Pole 50 Hz and 60 Hz Synchronous Generators and Generator/Motors for Hydraulic Turbine Applications rated 5 MVA and Above, 2010
  • IEEE Std 115, IEEE Guide: Test procedures for Synchronous Machines, 1995 (R2002)
  • IEC 60034-1 Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance, 2017