ONLAJN MONITORING I DIJAGNOSTIKA BLOK TRANSFORMATORA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 165- 174)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Vesna Radin, Branka Đurić, Jelena Lukić, Petar Nikolić, Zoran Nikolić, Marko Cvijanović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vesna.radin@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0165R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Poslednjih desetak godina, napredak u izradi senzora i komunikacione tehnologije omogućio je kontinualno praćenje (eng. online monitoring) rada i pogonskog stanja transformatora. Onlajn monitori omogućavaju praćenje promena sadržaja gasova kao odziv na operativne uslove, promene opterećenja ili vanredne događaje (npr. problemi sa hlađenjem).
U ovom radu dat je prikaz onlajn praćenja rada relativno novih blok transformatora kod kojih je uočena netipično povišena količina ugljen-dioksida. Porast ugljen-dioksida je prikazan zajedno sa temperaturnim promenama, a detaljnijim proučavanjem je uočena i njihova veza. Analiziran je odziv gasova prilikom ulaska i izlaska transformatora iz pogona, odnosno pri promeni stepena opterećenja (ili režima rada). Prikazana je analiza sadržaja gasova kod blok transformatora koji već duži niz godina radi sa visokim koncentracijama gasova kvara usled prisutnog grejanja.
Kontinualno merenje količine gasova rastvorenih u ulju, uz ekspertsku analizu je značajan dijagnostički alat koji doprinosi smanjenju rizika eksploatacije značajnih jedinica. Monitoring sistemi omogućavaju pravovremenu reakciju i smanjuju mogućnost neplaniranih ispada ili havarije opreme usled pojave intenzivnog kvara čime se ostvaruju i značajne uštede.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Transformator, Onlajn, Monitoring, Gas,  Analiza, Ulje, Ugljen dioksid, Temperatura, Kvar

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • CIGRE WG D1/A2 Technical Brochure 783, DGA Monitoring systems, ISBN : 978-2-85873-485-6, October 2019
  • S. Lindgren, J. Golarz, The true meaning of CO & CO2 in Power Transformers learned through on-line DGA monitoring, TechCon Asia-Pacific Convention Report, May 2009
  • IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Mineral Oil-Immersed Transformers, Std C57.104-2019
  • H. Kan, T. Mizamoto, Proposals for an Improvement in Transformer Diagnosis Using Dissolved Gas Analzsis (DGA), IEEE Electrical Insulation Magazine, November/December 1995 – Vol. 11, No. 6