REŠAVANJE PROBLEMA PREGREVANJA GENERATORA TVV 200 U TE KOSTOLAC A

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 36-48)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dejan Žukovski, Miloš Stanisavljević, Đorđe Jovanović, Radislav Pantić, Zoran Božović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: dejan.zukovski@te-ko.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0036Z

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Tokom dugogodišnje eksploatacije turbogeneratora tip TVV-200 sve češće su se pojavljivali problemi sa povećanim temperaturama vodonika i namotaja statora, naročito u letnjem periodu. Smanjenje snage generatora, aktivne i reaktivne, bilo je iznuđeno privremeno rešenje. Redovna i sve češća čišćenja hladnjaka gasa generatora imala su sve manje uticaja na povećane temperature namotaja statora. Merenja protoka demi vode kroz štapove namotaja statora vršena su periodično, zavisno od tehničkih uslova zbog skraćivanja planskih zastoja i remonata. U toku produženog remonta generatora u 2022. godini, osim ostalih radova posebno je posvećena pažnja problemu hlađenja namotaja statora demi vodom. U radu je opisano rešavanje problema smanjenog protoka demi vode u pojedinim štapovima namotaja statora, a rezultati su bili pozitivni što je konstatovano odmah posle opterećenja generatora na izlasku bloka iz remonta.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

turbogenerator, namotaj statora, protok demi vode, merenje temperature

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Tehnička dokumentacija TE Kostolac A, Kostolac
  • Izveštaj o ispitivanju protoka destilata na generatoru G-2 br. 22802 u TE Kostolac A, broj 422085 i 422097, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla
  • Tehnički izveštaj vodom hlađenih štapova generatora, ZEP 1981