KASKADNA REALIZACIJA KONTROLNOG ALGORITMA MONOFAZNOG NAPONSKI KONTROLISANOG IZVORA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 823- 836)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Luka Savanović, Miroslav Popović, Dušan Bižić, Aleksandar Milić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: luka.civonavas@gmail.com

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0823S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Veća rasprostranjenost distribuiranih obnovljivih izvora i sistema za skladištenje energije u modernom elektroenergetskom sistemu dovodi do novih problema koje je potrebno rešiti kako bi se očuvala stabilnost istog. Kontrolabilnost pretvarača omogućava da se u realnom vremenu, na adekvatan način, suzbiju poremećaji koji nastaju prilikom priključenja i rada uređaja energetske elektronike na elektroenergetskom sistemu. U radu je dat predlog kaskadne realizacije kontrolnog algoritma monofaznog naponski kontrolisanog izvora za primenu u aplikacijama niskih snaga. Sistem koji je u radu analiziran sastoji se od ispravljačkog stepena, stepena sa galvanskom izolacijom realizovanog u vidu rezonantnog pretvarača i invertorskog stepena. Kontrolni algoritam ispravljačkog stepena se sastoji od brze unutrašnje strujne i spore spoljašnje naponske kontrolne petlje. Kontrola invertorskog stepena se bazira na formiranju izlaznog napona odgovarajuće učestanosti i amplitude. Performanse dobijene u simulacijama verifikovane su eksperimentalnim putem na prototipu monofaznog Solid state transformator-a. Na kraju, dati su predlozi za dalje unapređenje kontrolnog sistema sa aspekta stabilnosti i performansi.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Naponski kontorlisan izvor, strujna kontrola, naponska kontrola, grid-side pretvarači

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • T. Zhao, G. Wang, S. Bhattacharya and A. Q. Huang, „Voltage and Power Balance Control for a Cascaded H-Bridge Converter-Based Solid-State Transformer,“ in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, no. 4, pp. 1523-1532, April 2013, doi: 10.1109/TPEL.2012.2216549.
  • X. She, A. Q. Huang and R. Burgos, „Review of Solid-State Transformer Technologies and Their Application in Power Distribution Systems,“ in IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 1, no. 3, pp. 186-198, Sept. 2013, doi: 10.1109/JESTPE.2013.2277917.
  • S. Falcones, R. Ayyanar and X. Mao, „A DC–DC Multiport-Converter-Based Solid-State Transformer Integrating Distributed Generation and Storage,“ in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 28, no. 5, pp. 2192-2203, May 2013, doi: 10.1109/TPEL.2012.2215965.
  • Kaipia, T., Salonen, P., Lassila, J., & Partanen, J. (2006, August). Possibilities of the low voltage DC distribution systems. In Nordac, Nordic Distribution and Asset Management Conference (pp. 1-10).
  • M. Mellincovsky, V. Yuhimenko, M. M. Peretz and A. Kuperman, „Low-Frequency DC-Link Ripple Elimination in Power Converters With Reduced Capacitance by Multiresonant Direct Voltage Regulation,“ in IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 64, no. 3, pp. 2015-2023, March 2017, doi: 10.1109/TIE.2016.2626241.

  • IEEE Std 519-1992, “IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems,” © Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 1993.

  • Vukosavic, Slobodan N. Grid-side converters control and design. Springer International Publishing, 2018.

  • Blaabjerg, F. (Ed.). (2018). Control of Power Electronic Converters and Systems: Volume 2 (Vol. 2). Academic Press.

  • Đurišić, Ž. Razvoj algoritama za digitalne frekvencijske releje u uslovima velikih izobličenja ulaznih signala. 2005, Beograd

  • Shamash, Y. (1975). Linear system reduction using Pade approximation to allow retention of dominant modes. International Journal of Control, 21(2), 257-272.