UTICAJ BROJA OPERACIJA NA DALJI TOK SERVISNE AKCIJE NA REGULACIONOJ SKLOPCI ENERGETSKOG TRANSFORMATORA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 192- 203)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Nada Cincar, Srđan Jokić, Aleksandar Cincar

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nada.cincar@etf.ues.rs.ba

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0192C

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Regulaciona sklopka je jedan od najkompleksnijih dijelova energetskog transformatora, podložna uticaju različitih degradacionih faktora, pa je pravilna procjena njenog stanja i donošenje kriterijuma o revitalizaciji bitan faktor u održavanju. Većina tih regulacionih sklopki je u upotrebi duži niz godina a posljedica toga je povećanje broja kvarova na regulacionoj sklopci što smanjuje sigurnost i pouzdanost napajanja potrošača električnom energijom i povećava ukupne troškove.
Primjena vještačke inteligencije i fazi logike na broj operacija regulacione sklopke, tj. njenu starost je od velikog značaja. U radu će biti predstavljen jedan od pristupa analizi stanja regulacione sklopke energetskog transformatora fazi logičkom metodom u zavisnosti od njene starosti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

energetski transformator, regulaciona sklopka, starost opreme, fazi logika

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Nada Cincar, “Tehno-ekonomska analiza dijagnostičkih metoda regulacione sklopke energetskog transformatora”, doktorska disertacija, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, septembar 2022.
  • Aleksandar Bojković, Đorđe Jovanović, „Preventivna kontrola i održavanje regulacionih sklopki energetskih transformatora“, Elektroprivreda, br. 3, 2001.
  • А. Бојковић, М. Савићевић, С. Јефтић, „Превентивна контрола, утврђивање квара и замена регулационе склопке трансформатора сопствене потрошње блока термоелектране“, JukoCigre, 28. Savjetovanje, 30. Septembar/05. Oktobar 2007, Vrnjačka
    Banja, str. 235-242.
  • Vladimir Valentić, „Dijagnostika energetskih transformatora“, Magistarski rad, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2008.
  • Filip Mikulecky, Viktor Milardić, “Kvalitativno modeliranje indeksa pouzdanosti energetskih transformatora”, 13. Savjetovanje HRO CIGRE, Šibenik, 05.-08. Studenoga 2017. A2-07.
  • Zikrija Avdagić, “Fuzzy logika u inžinjerskim aplikacijama”,Elektrotehnički fakultet u Sarajevu, 2008
  • Nada Cincar, Srđan Jokić, Zlatan Stojković, „Mogućnosti procjene stanja regulacione sklopke energetskog transformatora primjenom fazi logike u analizi gasova rastvorenih u ulju”, XXII Međunarodni simpozijum Infoteh Jahorina, mart 2023.