TEHNIČKO REŠENJE VISOKONAPONSKIH I SREDNJENAPONSKIH POSTROJENJA NOVOG BLOKA KOSTOLAC B3, 350 MW

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 632- 645)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Đorđe Dugić, Nenad Stevanović, Lazar Zelenović, Predrag Branisavljević, Miloš Kandić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: djordje.dugic@te-ko.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0632D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Blok ̋Kostolac B3 ̋ u izgradnji, snage 350 MW, vezan je na 400 kV sabirnice razvodnog postrojenja ̋Drmno ̋. Na iste sabirnice vezani su i blokovi B1 i B2. Uređaji bloka napajaju se sa 6 kV postrojenja sopstvene potrošnje i opšte grupe. Energija potrebna za start bloka obezbeđuje se iz 110 kV mreže, ili iz 400 kV mreže. Sinhronizacija bloka sa mrežom ostvarujese na 22 kV naponu, po potrebi i na 400 kV naponu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Postrojenje, blok, generator, transformator, prekidač

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Projekati za izvođenje, Termoelektrana ̋Kostolac B ̋ blok B3
  Projekati elektroenergetskih instalacija, 2019. – 2021.
  1.1 Generator
  1.2 Sabirnički sistem 22 kV
  1.3 Sistem pobude generatora
  1.4 Zaštite i merenja generatora i transformatora
  1.5 Generatorski prekidač
  1.6 Energetski transformatori
  1.7 6 kV postrojenja
  1.8 Priključenje TEKO B3 u RP 400 kV i 110 kV
 • Katalozi proizvođača opreme