MEHANIČKI PRORAČUN FLEKSIBILNIH PROVODNIKA UZ UVAŽAVANJE KONCENTRISANIH I RASPODELJENIH OPTEREĆENJA UNUTAR RASPONA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 658- 675)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Radivoje Crnjin

Е-АДРЕСА / E-MAIL: rcrnjin@sezampro.rs 

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0658C

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Mehanički proračun provodnika od aluminijumsko čeličnih i drugih užadi, uspostavlja vezu između temperature provodnika, karakteristika užadi i sile zatezanja, odnosno naprezanja provodnika na zatezanje. Pri tome se pretpostavlja da je provodnik homogen duž cele svoje dužine, da ima oblik niti, to jest da druge dve dimenzije provodnika su „zanemarljive“ u odnosu na dužinu. Kod izvođenja lančanice i njenog uprošćenog oblika u vidu matematičke parabole pretpostavlja se da je težina užadi po jedinici dužine konstantna. Projektanti zanemaruju činjenicu da to ni približno nije slučaj. Horizontalne i vertikalne sile koje postoje u rasponima između portala, značajno menjaju vrednost specifične težine užeta sa kojom se ulazi u proračun. U radu se prikazuje uticaj vertikalnih sila koje deluju pored težine provodnika i utvrđuje se njihov uticaj.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Izolatorski lanac, umetnuti izolatorski lanac, odstojnici, spust na visokonaponske aparate

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • R. Crnjin, Tehnička dokumentacija programa MontTab, Beograd, , Beograd 2023
  • J.Hlitčijev, M.Vrečko Otpornost materijala ,Beograd 1963
  • Бошнякович, А. Д. Расчет проводов подстанций и больших переходов ЛЭП / А. Д. Бошнякович. Л.: Энергия, 1975. 248 с.
  • Идельчик, В. И. Электрические системы и сети / В. И. Идельчик. М.:
    Энергоатомиздат,
  • Bladyko Y. V. Mechanical Calculation of Flexible Wires when a Concentrated Load isbeing Replaced with a Distributed One Taking into Account the Structural Elements