REŠENJE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA ZEMLJOSPOJNOG PREKIDAČA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 934- 939)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Vidoje Mijatović, Predrag Bajčetić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vidoje.mijatovic@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0934M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Na području nekadašnje “Elektrovojvodine”, u TS 110/20 kV, sistem zemljospojnog prekidača je uveden kao iznuđeno rešenje kojim se smanjuje rad prekidača na izvodima zbog loše mreže i čestih ispada, a samim tim i produžava njihov vek trajanja. Ovaj sistem je svaki prolazni zemljospoj “gasio” kratkotrajnim uzemljavanjem faze pogođene kvarom, bez potrebe za isključenjem izvoda na kojem se kvar desio. Nakon zamene dotrajalih izvodnih prekidača novim, ovaj sistem je nastavio da radi jer je njegova uspešnost u rešavaju prolaznih kvarova izuzetno visoka, a potrošači na 0,4kV naponskom nivou nemaju nikakvih prekida. Glavni problem ovog sistema sa kojim smo se, tokom eksploatacije, suočili je zaglavljenje pola kod prve verzije zemljospojnog prekidača ili gubitak vakuuma komore kod novije verzije zemljospojnog prekidača. Kada se dese ovi događaji dolazi do ispada celog sistema sabirnica na koji je zemljospojni prekidač povezan, a detekcija njegovog kvara je izuzetno složena. Naime, zemljospojni prekidač, naizgled, radi korektno tj. i dalje pokušava da reši zemljospoj kojem je on sam uzrok. Ovaj problem je rešavan tako što smo sistem zemljospojnog prekidača povezivali na SN sabirnice preko izvoda koji je korišten samo za tu namenu. Taj izvod je bio komplet opremljen i to sa prekidačem, rastavljačima, strujnim mernim transformatorima i zaštitnim uređajem. Glavni nedostatak ovog rešenja je, pored upitne ekonomske opravdanosti, zauzimanje mesta jednom izvodu. U ovom radu mi prezentujemo rešenje koje je implementirano u TS 110/20 kV Apatin. Naime, mi smo iskoristili postojeću automatiku i postojeću ćeliju zemljospojnog prekidača u koju smo na red sa tri pola, između združenih polova i uzemljenja dodali četvrti pol, koji je trajno uključen i daljinski upravljiv, a koji je u slučaju kvara podešen da isključi vezu polova i uzemljenja. blokira rad automatike i pošalje alarm u dispečerski centar da je zemljospojni prekidač u kvaru. Na taj način smo sprečili ispad transformatorskog polja, vreme dijagnostike kvara sveli na nulu i povećali pouzdanost napajanja svih potrošača napajanih sa datog trafo područja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

zemljospojni prekidač, četvrti pol

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • B. Mitrović- „Analiza rada tehnike zemljospojnog prekidača i predlozi za unapređenje funkcionisanja“,CIRED 2012, Zbornik radova,
  • M.Radunović, V.Mijatović- „Analiza rada zemljospojnih prekidača i TS 110/20 kV na području ED Sombor sa predlozima za dalje unapređenje – JUKO CIGRE, Zbornik radova, 2005. godine,
  • TAVRIDA ELECTRIC – „Single phase cirquit breakers“- Broshure