MOGUĆNOST KUPOVINE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA NADOKNADU GUBITAKA U PRENOSNOM SISTEMU IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1714-1724)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Jadranka Janjanin, Jelena Obradović, Željko Jovanović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: jadranka.janjanin@ems.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1714J

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Pod svetlom zelene agende u cilju odgovora na klimatske promene i tranzicije ka klimatskoj neutralnosti u ovom radu smo razmotrili mogućnost nabavke električne energije za nadoknadu gubitaka u prenosnom sistemu iz obnovljivih izvora energije.
Na osnovu istorijskih podataka o obračunskim vrednostima gubitaka električne energije i proizvodnje iz obnovljivih izvora energije po satima posmatrali smo zadovoljenje potrebe operatora prenosnog sistema u skladu sa zakonskom obavezom. U radu se analizira proizvodnja iz različitih tipova elektrana koje koriste obnovljive izvore energije i mogućnost otkupa kompletno proizvedene energije kako bi se nadoknadili gubici u prenosnom sistemu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Gubici, Prenosni sistem, Obnovljivi izvori energije

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: