HITNA HAVARIJSKA STANJA NA RADIJALNIM DALEKOVODIMA 35 kV I NAČINI PREVAZILAŽENJA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 434- 442)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dragan Đorić, Dejan Vučković, Miloš Arsenijević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: dragan.djoric@ods.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0434DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Na konzumnom području ogranka Niš redovne godišnje aktivnosti na održavanju dalekovoda 35 kV se sprovode u skladu sa Godišnjim Planom revizija, kao i Godišnjim Planom prekida pogona DEES. Sprovođenjem predmetnih aktivnosti smanjuje se verovatnoću pojave havarijskih stanja. Naravno, do havarijskih stanja, ipak, neizbeţno dolazi i to, kao po nepisanom pravilu na radijalnim dalekovodima 35 kV, i u vreme kada su uslovi na terenu takvi da je proces sanacije znatno otežan ili praktično onemogućen. Ekipe Službe za održavanje EEO VN nisu uvek u mogućnosti da sprovedu uobičajene aktivnosti na sanaciji havarijskog stanja na dalekovodu i prinuđene su da pristupe alternativnim rešenjima radi omogućavanja hitnog ponovnog napajanja potrošača. Neki od primera su opisani u ovom tekstu.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

radijalni dalekovodi 35 kV, havarijska stanja, održavanje EEO VN

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Dotlić G, 2013, ELEKTROENERGETIKA kroz standarde, zakone, pravilnike, odluke i tehničke preporuke
  • Barac K, Radić L, 2006, BEZBEDNOST i zdravlje pri radu na elektroenergetskim objektima