УТИЦАЈ ЗАСИЋЕЊА СТРУЈНИХ ТРАНСФОРМАТОРА НА РАД ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ТРАНСФОРМАТОРА СОПСТВЕНЕ ПОТРОШЊЕ У ХЕ „ЂЕРДАП 1”

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 847- 858)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Сучевић, Саша Глигоров, Петар Николић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nikola.sucevic@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0847S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У овом раду извршена је анализа рада диференцијалне заштите трансформатора сопствене потрошње блока 2 хидроелектране ХЕ „Ђердап 1” при појави квара ван зоне штићења, уважавајући утицај појаве засићења струјних трансформатора и алгоритма рада заштитног уређаја. При кратким спојевима у систему који резултују струјама високог интензитета, може доћи до појаве изобличења таласног облика струја на секундару струјних трансформатора, што може да утиче на рад система заштите. Анализе су вршене на софтверском моделу заштитног уређаја и на стварном уређају, инјектирањем струја у заштитни уређај применом испитног кофера. Извршено је поређене одзива софтверског модела заштитног уређаја и стварног уређаја. Моделовање мреже и анализе вршене су у софтверском пакету DlgSILENT PowerFactory, а за испитивање рада заштитног уређаја коришћен је DOBLE испитни кофер.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

засићење струјних мерних трансформатора за заштиту, диференцијална заштита трансформатора

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • R.E. Cosse, D.G. Dunn, R.M. Spiewak, CT Saturation Calculations – Are They Applicacable in the Modern World? – Part I, The Question, Petroleum and Chemical Industry Conference, 2005
 • R.E. Cosse, D.G. Dunn, R.M. Spiewak, Stanley E. Zocholl, Terence Hazel, David T. Rollay, CT Saturation Calculations – Are They Applicacable in the Modern World? – Part II, Proposed Responsabilities, Petroleum and Chemical Industry Technical Conference, 2007. PCIC ’07. IEEE
 • Kasztenny, J. Mazereeuw, and H. DoCarmo, „CT Saturation in Industrial Applications – Analysis and Application Guidelines,“ in Proc. the 60th Annual Conference for Protective Relay Engineers, March 27-29, 2007
 • IEC 60044-1, Instrument transformers – Part 1: Current transformers, International Electrotechnical Commission
 • IEC 60044-6, Instrument transformers – Part 6: Requirements for protective current transformers for transient performance, International Electrotechnical Commission
 • C57.13-2007 IEEE Standard requirements for Instrumental Transformers, IEEE Power Engineering Society
 • C37.110-2007 IEEE Guide for the Application of Current Transformers Used for Protective Relaying Purposes, IEEE Power Engineering Society
 • DIgSILENT PowerFactory, www.digsilent.com
 • Current Transformer (StaCT), Technical Reference Documentation, DIgSILENT PowerFactory 2017
 • Transformer Differential Protection / 7UT6, SIPROTEC 4 7UT6 differential protection relay for transformers, generators, motors and busbars, Siemens SIP Edition No. 7
 • SIPROTEC 4, 7UT6x, Manual C53000-G1176-C230-5, Edition 09.2016
 • DIgSILENT PowerFactory, Relay Model Description ,Siemens 7UT6xx, Version 002, Technical Reference Documentation
 • Doble Engineering Company, https://www.doble.com/
 • TransWin 3.3, User’s Guide, Doble Engineering Company
 • DIGSI 4, Operation Software for SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact, SIPROTEC 3 and SIPROTEC 2 protection devices