ELEKTRIČNA ISPITIVANJA MODULARNOG SISTEMA ZA ZAPTIVANJE PRODORA KABLOVA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 360- 368)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ninoslav Simić, Jovan Mrvić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: ninoslav.simic@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0360S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Pri povezivanju elektroenergetske opreme kablovskim vodovima neophodno je ostvariti prodor kablova kroz zgrade, temelje, razvodne ormare, itd…Pri tome provodnik električne zaštite (plašt) kabla u elektroenergetskim postrojenjima mora biti uzemljen i to obično na oba kraja kabla, ili u pojedinim slučajevima samo na jednom kraju kabla. U ovom radu su dati rezultati ispitivanja i istraživanja na dva modularna sistema za zaptivanje prodora kablova. Prvi ispitivani sistem omogućava uzemljenje plašta kabla, dok drugi sistem nema mogućnost uzemljenja plašta kabla. Za prvi sistem su ukratko analizirani rezultati ispitivanja udarnim naponom, koji su potom upoređivani sa rezultatima iz prethodne godine. Takođe su prikazani rezultati ispitivanja zagrevanja spoja za uzemljenje plašta propuštanjem jednosmerne struje. Za drugi sistem su detaljnije prikazani rezultati ispitivanja koji se odnose na ostvarene vrednosti jednosmernog i naizmeničnog ispitnog napona. Dodatno je razmatran i uticaj postavljanja modula na vrednost amplitude ispitnog napona. Cilj rada je da se kroz analizu dobijenih rezultata stekne uvid o mogućnostima koje sistem za zaptivanje pruža u realnim okolnostima.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Zaptivanje prodora kablova, Prenapon, Izolacija plašta kabla, Uzemljenje plašta kabla, Odvodnik prenapona SVL

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Production Catalogs of ROXTEC International AB
  • Z. Pamić „Modular Sealing Szstem in Distributive and Transmission Networks“, 3rd SEERC Conference Vienna 2020
  • IEC 62305-4, “Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures”, 2010.
  • Bogdan Adamczyk „Foundations of Electromagnetic Compatibility with Practical applications“ 2017 John Wiley and Sons Ltd ISBN 9781119120780
  • Donglin Su, Shuguo Xie, Fei Dai, Yan Liu, Yunfeng Jia „Theory and Methods of Quantification Design on System-Level Electromagnetic Compatibility“ National Defense Industry Press and S
  • IEC 61000-1-2:2016 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 1-2: General – Methodology for the achievement of functional safety of electrical and electronic systems including equipment with regard to electromagnetic phenomena
  • J. C. Silva, C. F. Barbosa „Cable Shield bonding effectiveness“, International Symposium on Lightning Protection (XIV SIPDA), Natal, Brazil,2017
  • Tehnička preporuka TP 3 „Osnovni tehnički zahtevi za izbor i montažu energetskih kablova i kablovskog pribora u elektrodistributivnim mrežama 1kV, 10kV, 20kV, 35kV i 110kV“ iz 2012. godine