UZROCI NEKONTROLIRANIH KVAROVA U SUSTAVU KUĆANSTVA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2012-2022)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Josip Popović, Zvonimir Popović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: josip.popovic.bj@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2012P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Posebna pažnja u kućnim električnim instalacijama posvećena je zaštiti korisnika i imovine od mogućih poremećaja koji mogu biti uzrok neželjenim materijalnim posljedicama, opasnostima koje ugrožavaju zdravlje i pogotovo čak i život pri korištenju električne energije.
Propisane su mjere koje je neophodno ispuniti prije bilo kojeg oblika i načina korištenja, zapravo prije priključenja električne energije za upotrebu u kućanstvu.
Zaštita od svih opasnih neželjenih pojava poput kvarova, požara ili ugrožavanja zdravlja provode se ugradnjom propisanih uređaja konstruiranih da takve pojave mogu svojim djelovanjem potpuno otkloniti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

zaštitne mjere, zaštitni uređaji, kvarovi u instalaciji

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Srb, V: „Električne instalacije i niskonaponske mreže“, Tehnička knjiga, Zagreb,1972.
  • Mihalek, E: „Osigurači u mreži niskog napona – efekti zaštite i zadovoljavanje uvjeta nulovanja“, Institut za Elektroprivredu, Zagreb, 1986.
  • „Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica“, N.N. 55/9
  • Popović, J. „Analiza selektivnosti zaštite niskonaponske razdjelne mreže“, Magistarski rad, FER Zagreb, 2006.
  • Katalog FID sklopki, Iskra
  • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 005/2010)
  • Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (NN 088/2012)