PANONSKI KORIDOR – OD POTREBE DO PROJEKTA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1025-1037)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Vladan Ristić, Nebojša Vučinić, Srđan Bošković, Ivan Trkulja, Miljan Žikić, Dragana Ristić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: vladan.ristic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1025R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Uprkos tome što se prethodnih godina veoma intenzivno radilo na unapređenju infrastrukture za prenos električne energije u Srbiji, najveće investicije, namenjene izgradnji novih 400 kV koridora, tek predstoje. Jedan od budućih pravaca za prenos električne energije je i Panonski koridor, pod kojim se podrazumeva skup investicija u 400 kV prenosni sistem Vojvodine. Kako bi se taj projekat predstavio na što jasniji i precizniji način, ovaj rad će pokušati da obuhvati sve stadijume njegovog razvoja od početne ideje na kojoj je zasnovan, preko detaljnog opisa svih sekcija koje sačinjavaju ovaj projekat, sve do pozitivnih efekata koji se mogu očekivati kada se sve sagledane sekcije nađu u pogonu. Pritom će se posebna pažnja obratiti na međunarodni aspekt ovog koridora, to jest, na to što će isti uticati na povećanje prenosnog kapaciteta na granici Srbije i Mađarske, shodno čemu je ocenjen kao značajan ne samo u internim, već i u međunarodnim planerskim dokumentima.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Energetska tranzicija, ENTSO-E asocijacija, Integracija OIE, Interkonektivni vodovi, Planiranje razvoja, Razvoj sistema

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • N. Campagna, et al., Challenges for the Goal of 100% Renewable Energy Sources to Fit the Green Transition; 2022 Workshop on Blockchain for Renewables Integration, Palermo, Italija, 2022, pp. 230-235. doi: 10.1109/BLORIN54731.2022.10028433.

  • Y-T. Shao i K. S-K. Ma, Renewable Energy Policies and the Design of Electricity Market for Energy Transition: Benefits, Challenges, and Strategies; 2022 International Conference on Green Energy, Computing and Sustainable Technology, Miri Saravak, Malezija, 2022, pp. 446-452. doi: 10.1109/GECOST55694.2022.10010446.

  • M. Moradi-Sepahvand i T. Amraee, Transmission and Energy Storage Co-Planning Expansion Considering Short-Term Uncertainties under Renewable Penetration; 2022 30th International Conference on Electrical Engineering, Teheran, Iran, 2022, pp. 609-613. doi: 10.1109/ICEE55646.2022.9827246.
  • A. Moreira, D. Pozo, A. Street i E. Sauma, Reliable Renewable Generation and Transmission Expansion Planning: Co-Optimizing System’s Resources for Meeting Renewable Targets; IEEE Transactions on Power Systems, vol. 32, no. 4, 2017, pp. 3246-3257. doi: 10.1109/TPWRS.2016.2631450.
  • ENTSO-E asocijacija, Completing the Map – Power System Needs in 2030 and 2040 in the scope of TYNDP 2020; 2021, dokument javno dostupan na sledećoj internet stranici: https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net, pristupljeno u martu 2023.
  • Regionalna grupa za razvoj Jugoistočne Evrope, Komitet za razvoj ENTSO-E asocijacije, Regional investment plan 2022 for CSE region; 2023, dostupno na internet adresi: https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net, pristupljeno u martu 2023.
  • P. Gburčik, V. Gburčik, M. Gavrilov, V. Srdinović i S. Mastilović, Complementary Regimes of Solar and Wind Energy in Serbia; Geographica Pannonica, vol. 10, 2006, pp. 22-25. doi: 10.5937/GeoPan0610022G.
  • ENTSO-E asocijacija, 3rd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects; 2022, dokument javno dostupan na sledećoj internet stranici: https://eepublicdownloads.blob.core.windows.net, pristupljeno u martu 2023.
  • ENTSO-E i ENTSO-G asocijacije, Scenario Report for TYNDP 2022; 2022, dostupno na adresi: https://2022.entsos-tyndp-scenarios.eu, pristupljeno u martu 2023.
  • ENTSO-E asocijacija, Project Sheet for project 1074 in TYNDP 2022; 2022, dostupno na adresi:  https://tyndp2022-project-platform.azurewebsites.net, pristupljeno u martu 2023.