НОВИ СИСТЕМ ЗА АНАЛИЗЕ И ОПЕРАТИВНЕ ИЗВЕШТАЈЕ У СКЛОПУ ЦЕНТРАЛНОГ ДИСПЕЧЕРСКОГ СИСТЕМА ЕПС-А

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1364-1387)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Никола Стојаковић, Tатјана Петровић Конечни, Павле Лучић, Горан Јакуповић, Тамара Јелић, Катарина Јовановић, Драган Суруџић, Милета Ђурковић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nikola.stojakovic@pupin.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1364S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

—У склопу развоја новог Централног Диспечерског Система (ЦДС) ЕПС, развијена је нова апликација за анализе и оперативне извештаје (АОИ). У склопу овог рада биће прво дат кратак преглед позиције АОИ апликације у склопу ЦДС. Затим ће бити представљена архитектура нове апликације и њени интерфејси са другим апликацијама у систему. Биће дат и кратак опис дизајна нове АОИ базе података. Потом ће бити дат опис конфигурационих алата у склопу ЦДС који се користе за конфигурисање извештаја нове АОИ апликације. Како је захтев ЕПС-а био да приступ подацима у АОИ буде могућ и из стандардних Microsoft Office алата, база података, базирана на MariaDB, је дизајнирана тако да је могућа лака идентификација и приступ сачуваним подацима из алата као што је Microsoft Power Query проширење Microsoft Excel апликације. Ово ће такође бити описано у раду. На крају ће бити дат опис начина тестирања као и могућег даљег развоја апликације.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Извештаји, Производња, Анализе, Веб апликација

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Ј. Цар, Н. Радмиловић, Г. Јакуповић, Е. Вељковић-Грбић, Т. Јелић, Д. Бојанић, Д. Димитријевић, М. Богдановић, А. Латиновић, Д. Суруџић, З. Бојанић, „Модификације локалног управљачког система и групног регулатора ХЕ Ђердап 1 у циљу њиховог увођења у систем даљинског управљања (ЦДС) ЕПС“, 19. Симпозијум CIGRE Србија – Управљање, Телекомуникације и Заштита у ЕЕС, 20 – 23. октобар 2020, Србија
  • Т. Јелић, Г. Конечни, П. Илић, Г. Јакуповић, З. Митровић, Д. Лаловић, Љ. Јосиповић, М. Ђурковић, Д. Суруџић, Д. Коматина, „Архитектура новог централног диспечерског система (ЦДС) ЕПС-а“, 35. саветовање CIGRE Србија, 03 – 08. октобар 2021, Србија
  • Г. Јакуповић, Т. Јелић, Н. Стојаковић, М. Ђурковић, Д. Суруџић, Д. Коматина, З. Митровић, Ј. Марковић-Петровић, „Систем управљања производњом (СУП) новог централног диспечерског система (ЦДС) ЕПС-а“, 35. саветовање CIGRE Србија, 03 – 08. октобар 2021, Србија
  • Павле Лучић, Елена Вељковић-Грбић, Тамара Јелић, Никола Стојаковић, Горан Јакуповић, „ Алати за моделовање и конфигурисање система за управљање производњом (СУП) централног диспечерског система ЕПС-а “, 35. саветовање CIGRE Србија, 03 – 08. октобар 2021, Србија
  • Тамара Јелић, Горан Јакуповић, Павле Лучић, Гордан Конечни, Драган Суруџић, Данило Коматина, Златко Митровић, „Тестирање Централног Диспечерског Система и Система Управљања Производњом ЕПС-а“, 20. Симпозијум CIGRE Србија – Управљање, Телекомуникације и Заштита У ЕЕС, Бајина Башта, Србија, 10-13. октобар 2022
  • Н. Лукић, А. Латиновић, Д. Остојић, Д. Богојевић, Д. Лаловић, М. Ђорђевић, Д. Бојанић, Т. Јелић, Г. Конечни, Н. Чукалевски, „Централизовани систем за прикупљање процесних података у производњи енергије – имплементација у ЈП ЕПС“, 19. Симпозијум CIGRE Србија – Управљање, Телекомуникације и Заштита У ЕЕС, 20 – 23. октобар 2020, Србија
  • Н. Чукалевски, С. Савичић, М. Минић, М. Кoвачевић, С. Цветићанин, Д. Богојевић, Б. Кујовић, М. Михајловић, С. Николић, М. Ђорђевић, А. Хајнал, З. Поповић, С. Радојчин, Д. Величковић, М. Жунић, „Апликације производно техничког информационог система компаније за производњу електричне енергије“, 19. Симпозијум CIGRE Србија – Управљање, Телекомуникације и Заштита У ЕЕС, 20 – 23. октобар 2020, Србија
  • С. Цветићанин, Н. Чукалевски, А. Латиновић, Н. Лукић, „Апликативни програмски пакет за прорачун параметара техничке ефикасности електрана“, 19. Симпозијум CIGRE Србија – Управљање, Телекомуникације и Заштита У ЕЕС, 20 – 23. октобар 2020, Србија