ИНТЕРВЕНЦИЈА И КОНТРОЛИСАНО ВРАЋАЊЕ У ПОГОН ТРАНСФОРМАТОРА Т-2 ЗА НАПАЈАЊЕ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ У ТЕ МОРАВА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 257- 266)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ђорђе Јовановић, Бранко Пејовић, Славиша Добросављевић, Милан Станковић, Љубиша Петровић,

Е-АДРЕСА / E-MAIL: djordje.jovanovic@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0257J

САЖЕТАК / ABSTRACT:

У ТЕ Морава, већ 55 година, налази се у погону мрежни трансформатор (трансформатор опште групе) Т-2, 31,5MVA, 110/36,75/6,3 kV, један од два који директно напајају дистрибутивну мрежу 35 kV и од којих доминантно зависи сигурност напајања града Свилајнца. Током свог радног века који је одавно премашио просечни (пројектовани) век, предметни трансформатор поред историје погонских догађаја одавно показује знаке остарелости и овлажености изолационог система, као последица погонских напрезања, ванредних догађаја у систему, али и чињенице да је више пута отваран ради разних интервенција или поправки. Дотрајалости теретне регулационе преклопке (ТРП) старог типа највероватније је довела до терминалног њеног квара у касну јесен 2020. године избацивши га из погона. Тиме је терет напајања града спао на преостали трансформатор у ТЕ чиме је поузданост поготово у зимском периоду већег оптерећења озбиљно нарушена. Планирана набавка и замена у проблематичном периоду пандемије није реализована и одлучено је да се постојећи трансформатор оспособи и врати у погон.
У раду ће бити описани поступци блокаде неисправне ТРП, резултати извршених електричних испитивања, односно хемијских испитивања узорака уља, укључујући и контролисано пуштање у погон до режима празног хода чиме је омогућено привремено враћање трансформатора у погон. На овај начин је повећана поузданост напајања града до доласка и инсталације новог трансформатора на месту Т-2 крајем новембра 2022. године. Током свог радног века који је одавно премашио просечни век трансформатора, предметни трансформатор поред богате историје погонских догађаја одавно показује знаке остарелости и овлажености изолационог система, као последица погонских напрезања, ванредних догађаја у систему, али и чињенице да је неколико пута транспортован у фабрику ради интервенције и ремонта.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

PEI, трансформатор, изолациони систем, овлаженост изолације, старење изолације, квар, теретна регулациона преклопка, празан ход

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: