PRORAČUN SKLOPNIH PRENAPONA ZA SLUČAJ METALNOG TROFAZNOG KRATKOG SPOJA NA SN-IZVODU SA PRIKLЈUČENIM INDUKCIONIM I/ILI SINHRONIM GENERATORIMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1959-1970)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Vladica Mijailović, Aleksandar Ranković

Е-АДРЕСА / E-MAIL:  vladica.mijailovic@ftn.kg.ac.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1959M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je izložen postupak proračuna sklopnog prenapona na glavnom prekidaču kablovskog SN-izvoda na kome su priklјučeni indukcioni i/ili sinhroni generatori tokom trofaznog kratkog spoja. Kada se dogodi kvar, izvod se isklјučuje prekidačem na početku izvoda. Nakon podešenog vremena reagovanja, pošto ostrvski rad nije dozvolјen, isklјučiće se i priklјučeni distribuirani izvori. Pokazuje se da, tokom perioda kada je mreža isklјučena a generatori uklјučeni, faktor prenapona dostiže vrednost između 2.2 i 2.5, zavisno od tipa generatora i mesta priklјučenja.
Pojedinačni odzivi distributivne mreže i pomenutih tipova distribuiranih generatora za slučaj kvara su poznati i oni se međusobno bitno razlikuju.
Korišćenjem teoreme superpozicije pokazano je kako se izračunava sklopni prenapon, uz elementarnu upotrebu računara.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Sklopni prenapon, Indukcioni generator, Sinhroni generator, Distributivna mreža, Superpozicija

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • J. Nahman, V. Mijailović, „Razvodna postrojenja –drugo izdanje“, Akademska misao, Beograd, 2015. 

  • V. Mijailović, A. Ranković, “Proračun struje metalnog trofaznog kratkog spoja na SN- izvodu sa priključenim indukcionim i sinhronim generatorima–predlog modela-“, 35. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 2021., R-C6.06 

  • V. Mijailović, A. Ranković, “Proračun struje metalnog trofaznog kratkog spoja na SN-izvodu sa priključenim indukcionim i sinhronim generatorima–rezultati proračuna-“, 35. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, 2021., R-C6.08