ANALIZA POTREBNIH KAPACITETA ZA BALANSIRANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U EES-U SRBIJE ZA POSTOJEĆE I PERSPEKTIVNO STANJE 2030. GODINE– II DEO:REZULTATI

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1109-1126)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Željko Đurišić, Đorđe Lazović, Kristina Džodić, Bojana Škrbić, Iva Batić, Milica Radovanović, Branka Kovačević, Brankica Popović Zdravković, Aleksandar Latinović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: djurisic@etf.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1109DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Balansiranje varijabilnih obnovljivih izvora energije (OIE) predstavlja jedan od glavnih ograničavajućih faktora za njihovu integraciju u elektroenergetski sistem Srbije. Na osnovu istraživanja statističkih pokazatelja greške u predikciji proizvodnje vetroelektrana i solarnih elektrana, koje je izvršenu u prvom delu rada, u ovom delu rada prikazani su rezultati proračuna potrebnih balansnih kapaciteta u EES-u Srbije za postojeće stanje i definisane scenarije izgradnje OIE u EES-u Srbije do 2030. godine. Izvršena je analiza optimizacije potrebnih balansnih kapaciteta u zavisnosti od očekivane snage proizvodnje obnovljivih izvora. Izvršena je procena potrebnih kapaciteta sekundarne i tercijerne rezerve u sistemu u zavisnosti od instalisanih kapaciteta vetroelektrana i fotonaponskih elektrana. Dobijeni rezultati mogu biti podloga za strateško planiranje razvoja OIE i potrebnih balansnih kapaciteta koji će omogućiti njihovu integraciju u EES Srbije.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

vetroelektrane, solarne elektrane, greška u predikciji poizvodnje, greška u predikciji potrošnj, balansna rezerva, tercijerna rezerva, sekundarna rezerva

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Unapređenje načina optimizacije angažovanja proizvodnih jedinica JP EPS radi balansiranja EES u uslovima integracije obnovljivih izvora energije s osvrtom na zahteve i mogućnosti unapređenja postojećeg regulatornog okvira, Naručilac: JP EPS, Realizator: Elektrotehnički fakultet u Beogradu, Institut Nikola Tesla, Energoprojekt ENTEL, 2021 – 2023.

  • D. Kotur, Ž. Đurišić, Optimal spatial and temporal demand side management in a power system comprising renewable energy sources, Renewable Energy 108 (2017), pp. 533–547(ISSN 0960-1481) 

  • ENTSO-E Market Report 2021, https://ee-public-nc-downloads.azureedge.net/strapi-test-assets/strapi-assets/ENTSO_E_Market_report_2021_2e499deda8.pdf

  • M. Koprivica, Ž. Đurišić, Analiza greške u prognozi proizvodnje vetroelektrana u Banatu, XXXVI Međunarodno savetovanje ENERGETIKA, Zlatibor, 2021.
  • M. Radovanović, Ž. Đurišić, Optimalno planiranje balansne rezerve za pokrivanje debalansa u proizvodnji vetroelektrana u Južnom Banatu, Energija, ekonomija, ekologija, 4, XXIV (2022), doi: 10.46793/EEE22-4.01D
  • Ž. Đurišić, J. Mikulović, Assessment of the Wind Energy Resource in the South Banat Region, Serbia, Renewable& Sustainable Energy Reviews, 16 (2012), pp. 3014-3023, (ISSN 1364-0321)
  • Andrea Steiner, Carmen Kohler, Isabel Metzinger, Axel Braun, Mathias Zirkelbach, Dominique Ernst, Peter Tran, Bodo Ritter, Critical weather situations for renewable energies Part A: Cyclone detection for wind power, Renewable Energy 101 (2017)
  •  Hrvatski operator tržišta energije – HROTE, Godišnji izvještaj o radu EKO bilančne grupe u 2020. godini, Zagreb, 2021.
  • M. Koprivica, Ž. Đurišić, Pobolјšanje predikcije proizvodnje vetroelektrana u Južnom Banatu kombinovanjem pojedinačnih prognoza pomoću modela veštačke inteligencije, Energija, ekonomija, ekologija, 3, 2021, (str. 54-60), doi: 10.46793/EEE22-4.01D