SANACIJA KVAROVA NA KABLOVIMA SA PAPIRNOM IZOLACIJOM SA ULJEM POD NISKIM PRITISKOM, KORIŠĆENJEM REAGENSA KOJI STVARA ZAŠTITNI FILM NA KABLU

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 344- 351)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Branko Đorđević, Ivana Mitić, Mirko Borović, Pane Ivetić, Goran Jović

 

Е-АДРЕСА / E-MAIL: branko.djordjevic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0344DJ

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Kablovi sa papirnom izolacijom natopljenom uljem pod niskim pritiskom prisutni su u prenosnim i distributivnim mrežama širom sveta, obično kao stari sistemi koji datiraju od pre primene kablova sa izolacijom od umreženog polietilena. U slučaju nedostatka ulja, dolazi do zagrevanja kabla i delimičnih pražnjenja, koja brzo dovode do degradiranja i oštećenja papirne izolacije, što na kraju dovodi do trajnog kvara na kablovskom vodu. Najčešći uzrok gubitka ulja je oštećenje kabla ili kablovskog pribora, što dovodi do curenja ulja u okolinu. Kao posledica curenja ulja može se javiti trajan kvar na kablovskom vodu, čija popravka može dugo trajati i biti izuzetno skupa. Za sanacije manjih curenja može se koristiti reagens koji se dodaje kablovskom ulju. Reagens stvara zaštitni film na površini kabla ili u kablovskoj posteljici, sanira oštećenje i curenje ulja,time sprečava trajni kvar i produžuje životni vek kablovskog voda.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

anagen, uljni kabl, kvar

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • https://www.kinectrics.com/
  • Kinectrics report K-800214: Treatment of Serbian Circuit with Anagen SHF, jul 2021
  • Upustvo za održavanje KB 172
  • IS EMS- 421:2012 Mineralna izolaciona ulja za primenu u visokonaponskoj opremi