OPTIČKA INFRASTRUKTURA I TELEKOMUNIKACIONE MREŽE U ELEKTROPRIVREDI SRBIJE: PRVIH 20 GODINA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2142-2152)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Dragan Bogojević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: dragan.bogojevic@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2142B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Optička infrastruktura u nacionalnim elektroprivredama, zasnovana pre svega na optičkom kablu u zemljovodnom užetu – OPGW-u, gradi se i koristi u Srbiji punih dvadeset godina. Bez nje bi bio nezamisliv rad telekomunikacionih transportnih mreža u elektroprivrednim kompanijama kao i svih drugih mreža i sistema iz oblasti informacionih i operacionih tehnologija. Ovaj rad daje pregled realizacije optičke telekomunikacione mreže u elektroprivredi Srbije, šta je kada izgrađeno i na koji način kao i pregled njenog korišćenja od strane telekomunikacionih mreža. Daje se jedno viđenje analize stepena izgrađenosti, stepena iskorišćenosti, planova razvoja i planova elektroprivrede i države u vezi sa načinom korišćenja i izvode odgovarajući zaključci.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

optičke mreže, OPGW, elektroprivreda Srbije, telekomunikacione transportne mreže, analiza razvoja

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • www.ratel.rs
  • Predrag Mitrović, eksterna izveštajna dokumentacija, JP EPS, Beograd, 2012 – 2015
  • www.eps.rs
  • Projektno tehnička dokumentacija izgradnje optičke infrastrukture, JP EPS, 2003 – 2014.
  • Strategija razvoja mreža nove generacije do 2023. godine, Sl. Glasnik Republike Srbije, br 33/2018
  • www.ems.rs
  • www.eds.rs
  • EMS tehnički izveštaj za 2021: deo Telekomunikacije
  • Dragan Bogojević, „Ulazak srpskih elektroprivrednih kompanija na telekomunikaciono tržište: jedno viđenje aktuelnog stanja i perspektiva“, R D2 09, Grupa D2 Informacioni sistemi i telekomunikacije, 34. Savetovanje CIGRE Srbija 2019., Vrnjačka Banja, jun 2019.