JEDAN PRAKTIČNI PRISTUP POVEĆANJU RASPOLOŽIVOSTI VANJSKE SREDNJENAPONSKE NADZEMNE MREŽE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2003-2011)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Josip Popović, Zvonimir Popović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: josip.popovic.bj@gmail.com

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2003P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je prikazan jedan tehnički opravdan i jednostavan pristup povećanju raspoloživosti srednjenaponske nadzemne elektroenergetske mreže. Sve se svodi na izgradnju novih srednjenaponskih veza između bliskih točaka susjednih dalekovoda. Uvjet za to je pogonska i tehnička opravdanost. Iskustva s već izgrađenim spojnim vodovima su zadovoljavajuća. Povećavaju se mogućnosti daljinskog upravljanja i nadzora srednjenaponske mreže. U većini slučajeva izbjegava se nepotrebna beznaponske pauza. Srednjenaponski dalekovodi prestaju biti isključivo radijalni. Priključenja sve više novih distribuiranih izvora električne energije na srednjenaponsku mrežu utječe na česte promjene tokova energije. Srednjenaponska mreža postaje aktivna.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

spojni vodovi, raspoloživost srednjenaponske mreže, pogonska rezerva

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • H. Požar, “Visokonaponska rasklopna postrojenja”, Tehnička knjiga Zagreb, 1973.
  • M. Ožegović, K. Ožegović, “Električne energetske mreže III”, Split, 1997.
  • J. Popović, Z. Popović, I. Nikolić, D. Ćulibrk, A. Bilek, J. Gajger, B. Đurović: “Sadašnje stanje, obnova i mogući razvoj 35 kV mreže“, 9. simpozij o sustavu vođenja EES-a, Zadar, 8.-10. studenoga 2010.
  • Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na elektroenergetsku mrežu: Geotermalno postrojenje Velika Ciglena (4,71 MW), Institut za elektroprivredu i energetiku d.o.o. Zagreb, Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, studeni 2009.
  • J. Popović, Z. Popović, D. Ćulibrk, J. Gajger, I. Iličić, I. Nikolić: „Optimiranje dijela mreže“, 3. savjetovanje HO CIRED, Sveti Martin na Muri, 13.-16. svibnja 2012.
  • J. Popović, Z. Popović, D. Ćulibrk, M. Padovan: “Optimiranje raspleta iz novog distribuiranog izvora električne energije“,HRO CIGRE, 12. simpozij o sustavu vođenja EES_a, Split 14. – 16. studenog 2016.
  • Josip Popović, Zvonimir Popović: ‘’Optimal connection of geothermal power plant Velika Ciglena to distribution network’’, IEEE Region & Conference EuroCon 2013, Zagreb.
  • D. Ćulibrk, J. Popović, B. Đurović, Z. Leljak, D. Gulaš: “Neki postupci u održavanju koji povećavaju raspoloživost srednjenaponske nadzemne mreže“, HRO CIGRE, Cavtat, 6.-10. studenog 2011.
  • D, Ćulibrk, J. Popović, Z. Popović, M. Padovan: “Pristup povećanju raspoloživosti srednjenaponske nadzemne elektroenergetske mreže“, 5.(11,) savjetovanje HO CIRED, Osijek 15.-18. svibnja 2016.
  • J. Popović, Z. Popović, D. Ćulibrk, M. Padovan: “Optimiranje raspleta iz novog distribuiranog izvora električne energije“, 12. Simpozij o sustavu vođenja EES_a, Split 14.-16. studenog 2016