ISPITIVANJE INDUKTIVNIH NAPONSKIH MERNIH TRANSFORMATORAOTPORNOST IZOLACIJE I PARCIJALNA PRAŽNJENJA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2053-2062)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Tomislav Rajić, Koviljka Stanković, Đorđe Čubrić   

Е-АДРЕСА / E-MAIL: rajic@etf.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2053R

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Pri nadzoru, upravljanju i zaštiti električnih postrojenja, mreža i uređaja potrebno je redovno merenje raznih veličina. Pre svega, osnovna su merenja struje i napona. U ovom radu pažnja je usmerena ka naponskim induktivnim transformatorima. Izolacija je sačinjena od ulja i neophodna je redovna provera stanja izolacije kako bi se odredila potreba za njenom zamenom. Od mnogobrojnih merenja koja se rade u praksi, u ovom radu će se govoriti o otpornosti izolacije i parcijalnim pražnjenjima u ulju. Vlaga i nečistoće najviše utiču na dielektrične osobine uljne izolacije. Uljno-papirnu izolaciju sa absorbovanom vlagom karakterišu niže vrednosti otpornosti izolacije i indeksa polarizacije. Starenje izolacije generalno dovodi do sniženja izolacione otpornosti, a u izvesnoj meri i do sniženja indeksa polarizacije, naročito ako usled starenja dolazi do izdvajanja taloga ulja po namotaju. Parcijalno pražnjenje predstavlja fenomen višestrukih električnih proboja ograničenih na neku lokalnu oblast izolacionog materijala. Prikazane su metode merenja otpornosti izolacije i parcijalnih pražnjenja kao i referentne vrednosti za procenu stanja izolacije na osnovu izmerenih vrednosti.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

induktivni naponski transformatori, otpornost izolacije, parcijalna pražnjenja

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • P. Osmokrović, „Elektrotehnički materijali“, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2003.

  • T. Rajić, K. Stanković, Đ. Čubrić, K. Bibić, Merenje faktora dielektričnih gubitaka, CIGRE srbija, Zlatibor, 2021.

  • J. Nahman, V. Mijailović, „Razvodna postrojenja“, Drugo izdanja, Akademska misao, Beograd, 2015.

  • Interni standard EMS AD, IS-EMS 413:2018, Ispitivanje naponskih mernih transformatora

  • D. Raković, P. Osmokrović, N. Arsić, „Elektrotehnički materijali-zbirka zadataka”, Beograd, 2004.