REALIZACIJA INVERTORA 110Vdc/230V,50Hz SNAGE 70kVA U POSTROJENJU TERMOELEKTRANE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 754- 770)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Predrag Ninković, Nemanja Mijailović, Ivan Kuraj, Bojan Radojičić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: predrag.ninkovic@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0754N

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U ovom radu je prikazan proces projektovanja i realizacije monofaznog invertora za besprekidno napajanje naizmeniĉnim naponom u postrojenju termoelektrane, koji se napaja iz baterije nazivnog napona 110V a podržava nominalno opterećenje od 70kVA. Uzimajući u obzir dugotrajna preopterećenja, struja koju invertor uzima iz baterije može preći 1000 A što postavlja ozbiljne izazove u realizaciji dela invertora na baterijskoj strani, kao i u samom procesu pretvaranja oblika napona. Suočavanje sa takvim izazovom neizostavno traži od projektanta primenu kreativnih rešenja, kako sa stanovišta arhitekture sistema, tako i u pogledu pojedinaĉnih elemenata realizacije. U radu je prikazan proces izbora i realizacije optimalne arhitekture, detalji modularne realizacije ali i konstruktivni mehanizmi koji utiču na povećanje pouzdanosti. Dat je prikaz fizičke realizacije kao i pojedini snimci iz faze testiranja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Besprekidno napajanje, invertor, modularna realizacija, pretvarač podizač napona, smaknuti takt

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • David Griffith, Uninterruptible Power Supplies, CRC Press, 1989.
  • J. M. Guerrero, L. G. Vicuña, J. Uceda, „Uninterruptible power supply systems provide protection“, IEEE Industrial Electronics Magazine, Vol. 1, No. 1, 2007.
  • Međunarodni standard IEC 62040, Uninterruptible power systems.
  • Međunarodni standard IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code).
  • Kenny Green, Mike Jackson, The UPS Handbook 4th Ed , Uninterruptible Power Supplies Limited, 2013.
  • Semikron, Application Manual Power Semiconductors 2nd Ed, ISLE Verlag, 2015.
  • P. Ninković, M. Lukić, B. Jovanović, M. Milošević, “Termički izazovi u projektovanju invertora za industrijske namene”, Zbornik radova Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla, knjiga 26, str 23-52, 2016.
  • A. Marzoughi, A. Romero, R. Burgos, D. Boroyevich, „Comparing the State-of-the-Art SiC MOSFETs“, IEEE Power Electronics Magazine, str. 36–45, Vol4, No.2, 2017.
  • G. Choe, J. Kim, H. K, B. Lee, „An Optimal Design Methodology of an Interleaved Boost Converter for Fuel Cell Applications“, Journal of Electrical Engineering & Technology Vol. 5, No. 2, str. 319-328, 2010.
  • Hein Marais, „RS-485/RS-422 Circuit Implementation Guide“, Analog Devices AN-960 Application Note.