HAVARIJSKE PRODUŽENE SPOJNICE ZA VISOKONAPONSKE KABLOVE

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 369- 375)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Igor Petković, Ivana Mitić, Mirko Borović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: igor.petkovic@iee.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0369P

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je opisana havarijska produžena spojnica za visokonaponske kablovske vodove – ERJ (Extended Repair Joint). ERJ se prvenstveno koristi za sanaciju havarija na visokonaponskim kablovskim vodovima. Kako se visokonaponski kablovski vodovi grade u gusto naseljenim mestima, kada se desi havarija, veliki je problem prostor koji je potrebno zauzeti da bi se havarija sanirala. Dosadašnje metode su podrazumevale najčešće korišćenje dve spojnice po žili i umetanje parčeta kabla na delu gde se dogodila havarija. ERJ spojnice se u slučaju havarije koriste jedna po žili i nema potrebe za umetanjem parčeta kabla. Samim tim zauzeće prostora je manje, sanacija havarije se izvodi brže jer se radi jedna umesto dve spojnice, i nije potreban dodatni kabl. U radu je opisan princip korišćenja ERJ spojnica u slučaju havarije i analiziraće se mogućnosti primene za povećanje trajno dozvoljne struje kablovskog voda i poboljšanje eksploatacionih karakteristika visokonaponskih kablova.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

spojnica, ERJ (Extended Repair Joint), havarija

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: