КОРИШЋЕЊЕ НАПРЕДНИХ ПРОГРАМСКИХ АЛАТА У УПРАВЉАЊУ КАМЕРА ЗА НАДЗОР ПОСТРОЈЕЊА ЕМС АД У СИСТЕМУ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1379-1386)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Дејан Марковић, Горан Марић, Христина Јовановић, Mилош Јаћовић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: dejan.markovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1379M

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Пројекат даљинског управљања доноси технолошко подизање нивоа процеса управљања и експлоатације преносног система Србије у складу са најновијим европским трендовима. Најуочљивија примена даљинског управљања у регионалним центрима је промена изгледа самог центра. Oпремљени су видео зидовима који са модулима за синоптички приказ мреже граде јединствени зид који оперативном особљу омогућава да квалитетно испуни главни задатак : ефикасно смањивање ризика у процесима управљања. Јединствено софтверско решење за управљање камерама омогућава праћење елемената специфицираних у SCADА систему на видео зиду у реалном времену из различитих угловa. Видео зид у управљачким центрима је опремљен са шест панела, па се сваки елемент из високонапонског постројења може прегладати са шест различитих камера, односно из шест различитих углова. Саме камере поседују специфичне заштитне модуле, решења против магле, па у условима смањене  видљивости камера омогућава висок квалитет функционалног видео надзора. Термални модули у појединим камерама омогућавају да се сваком елементу постројења у реалном времену одреди температура. Апликативни софтвер омогућава оперативном особљу центра контролу положаја сваке појединачне камере у надзираним објектима са променом кадрирања, зумирањем и линеарним променама перспективе. Омогућено је и архивирање фотографија и видео записа према изабраном моделу. Систем нуди велики број могућности и функција надгледања постројења, али баш та могућност треба да иницира ограничавање на оне функције које обавља регионални центар управљања преносног система. Још увек се практично бавимо препознавањем оних нових функција које могу бити помоћни алат у основном задатку регионалног управљачког центра. Када особље центра надзире незапоседнуто постројење, несумљиво је да овако конципиран видео надзор доноси много технолошких могућности али да ли су оне довољне да се примене диспечерске акције као када их иницира информација од руковаоца са лица места? Тренутно су такве акције лимитиране али се напомињу нови аспекти примене : експлоатација, заштита од пожара …Остале функције треба препустити неким новим будућим центрима одржавања постројења. Имамо веома позитивна искуства у примени ових решења у досадашњем раду. Корисницима остаје да још проуче примену могућности које систем нуди, да га модуфикују према својим захтевима и тако унапреде видео надзор у функцији управљања постројења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

програмски алат , видео надзор , управљање

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • CIGRE SEERC 2020
    The transformation of Regional Dispatching Centers to Control Supervising Switching Centers through the Remote Control Project in Serbian TSO (Dejan Marković, Slavernko Davidović, Predrag MilutinovićEMS AD)