ТЕСТИРАЊЕ ПРИЛИКОМ ОДРЖАВАЊА ТЕЛЕЗАШТИТНОГ ТЕРМИНАЛА ПО СТАНДАРДУ IEC 61850

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2098-2112)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Миленко Кабовић, Владимир Челебић, Ива Салом, Анка Кабовић, Nicholas Stevens

Е-АДРЕСА / E-MAIL: milenko.kabovic@pupin.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2098K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Са развојем микропроцесорске технологије мења се улога досадашњих електричних уређаја у трафостаницама, уз истовремену промену аналогне комуникације у дигиталну. Нова генерација уређаја омогућава комплекснија мерења, и самим тим обезбеђује детаљнију разраду тих мерења и остваривање нових функционалности, што је условило развој стандарда IEC 61850. Промена у комуникационим технологијама и примена стандарда IEC 61850 довели су до потребе за имплементацијом нових метода и алата за функционалну изолацију када се врше одржавања у трафостаници под напоном, уз задржавање истог нивоа безбедности током процеса тестирања. У раду су приказане могућности тестирања према стандарду IEC 61850 при одржавању заштитне опреме, чији комуникациони део чини телезаштитни терминал.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

телезаштита, IEC 61850, тестирање

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

 • Alexander Apostolov: „IEC 61850: Digitizing the Electric Power Grid“, Artech House, 2022, ISBN: 9781630818845
 • Alexander Apostolov: „Efficient Maintenance Testing in Digital Substations Based on IEC 61850 Edition 2“, Protection and Control of Modern Power Systems, 2017, DOI 10.1186/s41601-017-0054-0
 • CIGRE Technical Brochure 540: „IEC 61850 Standard to Protection Schemes“, Study Committee: B5, 2013.
 • IEC 62351-6:2020 Power Systems Management and Associated Information Exchange—Data and Communications Security—Part 6: Security for IEC 61850, 2020.
 • IEC 62351-6:2020: „Power Systems Management and Associated Information Exchange – Data and Communications Security – Part 6: Security for IEC 61850”, 2020.
 • IEC 61850-7-3:2020: „Communication Networks and Systems for Power Utility Automation—Part 7-3: Basic Communication Structure for Substation and Feeder Equipment — Common Data
  Classes”, Edition 2, Amendment 1, 2020.
 • A. Riccardo: „IEC 61850 Testing and Commissioning Advantages Using GOOSE Messaging,“
  72nd Conference for Protective Relay Engineers (CPRE), College Station, TX, USA, 2019., pp. 1-5, doi: 10.1109/CPRE.2019.8765859.
 • CIGRE Technical Brochure 760: “Test Strategy for Protection, Automation and Control (PAC) Functions in a Fully Digital Substation Based on IEC 61850 Applications”, March 2019.
 • IEC 61850-7-1:2011+A1:2020: „Communication Networks and Systems for Power Utility Automation – Part 7-1: Basic communication structure – Principles and models“, 2020.