ANALIZA STARTA I UKLJUČENJA POBUDE SINHRONOG MOTORA SA ASINHRONIM ZALETANJEM PREKO AUTOTRANSFORMATORA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 771- 779)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Nikola Kovačević, Đorđe Stojić, Nemanja Milojčić, Predrag Ninković, Luka Ivanović, Aleksandar Dimitrijević, Goran Đergović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: nikola.kovacevic@ieent.org

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0771K

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U radu je prikazana realizacija i osnovna namena statičkog pobudnog sistema sinhronog motora koji se asinhrono zaleće preko autotransformatora. Opisan je koncept rada uređaja sa posebnim osvrtom na njegovo ponašanje i praćenje prelaznih procesa prilikom asinhronog zaletanja motora, do trenutka sinhronizacije i trajnog rada, kao i praktičan pristup optimizaciji vremenskih parametara starta procesa. Prikazani su realni snimci električnih veličina tokom zaletanja motora, snimljeni prilikom puštanja uređaja u rad, kao i analiza prelaznih procesa uz pregled mogućih problema koji se mogu javiti prilikom procesa zaletanja.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Statički sistem pobude, Asinhrono zaletanje, Sinhroni motor

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • B. Mitraković: Sinhrone mašine, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  • I. Stevanović, Đ. Stojić, Ž. Janda, M. Jovanović, P. Marković, Z. Đukanović: Pokretanje sinhronog motora u PAP „Lisina“ pomoću generatora iz HE „Vrla 1“, Zbornik radova Elektrotehnički insitut Nikola Tesla, 2020.
  • M.Lukić, P. Ninković, Đ. Stojić, M. Milinković, S. Veinović, Z. Ćirić: Statički sistem pobude sinhronog motora snage 7,5 MW, Cigre Srbija,Vrnjačka Banja, 2019.
  • IEEE Std 421,6-2017, IEEE Recommended Practice for the Specification and Design of Field Discharge Equipment for Synchronous Machines.