УНАПРЕЂЕЊЕ СОФТВЕРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНО НАДГЛЕДАЊЕ ТЕЛЕЗАШТИТНИХ ТЕРМИНАЛА

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 2113-2124)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Ива Салом, Владимир Челебић, Миливоје Ралевић, Иван Тодоровић, Братислав Планић, Бојан Стојковић, Срђан Митровић, Далиборка Никчевић

Е-АДРЕСА / E-MAIL: iva.salom@pupin.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.2113S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Пренос сигнала телезаштите је један од најважнијих оперативних сервиса у мрежи преноса електропривреде. Стога се пред телезаштитне уређаје постављају веома строги захтеви, који су јасно дефинисани стандардом IEC 60834-1. Уређај за пренос сигнала телезаштите, ТZ-600, поред основне функције, обезбеђује локално надгледање преко сигнализације на самом уређају, као и преко софтвера за локално надгледање непосредним приступом терминалом за надгледање. Додатно, кориснику мора бити омогућено квалитетно и свеобухватно праћење рада уређаја преко система за централизовано наљдгледање. Систем за централизовано надгледање уређаја ТZ-600 у оквиру мреже ЕМС АД развијен је и имплементиран да би се обезбедило лакше и брже сагледавање рада система телезаштите. Систем, који успешно функционише већ неколико година, услед напретка технологије и унапређења самих уређаја, сагледавањем потреба корисника, унапређен је и обогаћен новим функционалностима, које су описане у овом раду.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

централизовано надгледање, MySQL, FTP, VLAN, телезаштита

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • IEC 60834-1:1999 Teleprotection equipment of power systems – Performance and testing – Part 1: Command systems
  • Јованка Гајица, Владимир Челебић, Ива Салом, Миленко Кабовић, Анка Кабовић, Лазар Мркела, Срђан Митровић, милан Милосављевић, Душан Максић „Приказ система за централизовано надгледање терминала за пренос сигнала телезаштите,“ 17. симпозијум CIGRE Србија, Вршац, Србија, 16 – 19. октобар 2016.
  • Ива Салом, Владимир Челебић, Јованка Гајица, Драгослав Мијић, Лазар Мркела, Срђан Митровић, Душан Максић, „Имплементација система за централизовано надгледање терминала за пренос сигнала телезаштите у мрежи ЕМС,“ 33. саветовање CIGRE Србија, Златибор, Србија, 5 – 8. јун 2017.
  • Владимир Челебић, Ива Салом, Миленко Кабовић, Анка Кабовић, Јованка Гајица, Срђан Митровић, Далиборка Никчевић „Имплементација дистрибуцијe синхронизованог времена на систему за убрзање сигнала дистантне заштите у ЕМС АД Београд“, 19. симпозијум CIGRE Србија, Бајина Башта, Србија, 20 – 23. октобар 2020.
  • Владимир Челебић, Миленко Кабовић, Ива Салом, Јована Нваковић, Анка Кабовић, Николас Стивенс, Марко Николић, Братислав Планић, „Предности коришћења и почетна искуства у раду унапређеног телезаштитног терминала базираног на савременим процесорским архитектурама“, 20. симпозијум CIGRE Србија, Бајина Башта, Србија, 10 – 13. октобар 2022.