Prezentacija studije ENTSO-E TYNDP 2020 sa osvrtom na projekte u Jugoistočnoj Evropi

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1008-1024)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Srđan Bošković, Nebojša Vučinić, Ivan Trkulja, Vladan Ristić

Е-АДРЕСА / E-MAIL: srdjan.boskovic@ems.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.1008B

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Cilj ovog rada je predstavljanje ENTSO-E desetogodišnjeg plana razvoja prenosne mreže na evropskom nivou (TYNDP 2020). Zadatak ENTSO-E TYNDP 2020 studije je da definiše potencijalne scenarije razvoja celokupnog elektroenergetskog sektora na evropskom nivou i nivo penetracije novih tehnologija (OIE, elektroliza, upravljiva potrošnja). Nakon toga se prikupljaju projekti za ojacanje prenosne mreže nominovani od strane operatora prenosnih sistema, kao i trecih strana. Za te projekte se racunaju benefiti u skladu sa zvanicnom ENTSO-E metodologijom. Važan deo studije je i Identifikacija sistemskih potreba (IoSN) koja na dugorocnom vremenskom horizontu (2040) daje procenu koji interkonektivni pravci treba da budu ojacani. Ovaj dokument predstavlja krovni planerski dokument koji kasnije koriste pojedinacni operatori prenosnih sistema pri pisanju svojih nacionalnih Planova razvoja prenosne mreže. Kroz rad ce biti predstavljeni projekti razvijeni u Jugoistocnoj Evropi.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

tehno-ekonomska analiza, enegetska tranzicija, benefiti, planiranje razvoja

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: