UTICAJ SISTEMA NAIZMENIČNE STRUJE NA POJAVU KOROZIJE NA METALNIM CEVOVODIMA

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 457- 469)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Stefan Despotović, Ljiljana Dakić, Miljana Milojković

Е-АДРЕСА / E-MAIL: stefan.despotovic@eipb.rs

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0457D

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Ukoliko se podzemni, metalni, izolovani cevovodi vode paralelno u velikim dužinama, ili ukrštaju pod malim uglom sa visokonaponskim vodovima, usled naizmenične struje koja protiče duž nadzemnog voda u redovnom pogonu, u cevovodima dolazi do indukovanih napona, odnosno do razlike potencijala između cevovoda i okolnog tla. U slučaju da je izolacija cevovoda oštećena i postoje pukotine na njoj, dolazi do struja curenja sa površine cevovoda u okolno tlo. Struje curenja mogu da dovedu do ubrzane pojave korozije metala. Da li će doći do korozije, zavisi od više parametara, koji su analizirani u radu. Kao posledica, može doći do degradacije metala od kojeg je cevovod izgrađen i izlivanja tečnosti ili gasa koji se transportuje. Ovaj rad se bavi ispitivanjem graničnih dužina paralelnog vođenja nadzemnog dalekovoda i cevovoda nakon kojeg parametri koji dovode do korozije na cevovodu prelaze dozvoljene vrednosti, što samim tim ugrožava životni vek cevovoda. Radom je analiziran uticaj izbora tipa stuba, provodnika, otpora zemljišta kao i udaljenosti na kojoj se vrši paralelno vođenje.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Korozija, indukovani napon, dalekovod, cevovod

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES:

  • Grupa autora, Korozija i zaštita materijala, ITNMS, Beograd, Inženjersko društvo za koroziju, Beograd, 2012. god.
  • Fumio Kajiyama, Strategy for eliminating risks of corrosion and overprotection for buried modern pipelines, Tokyo Gas Co., LTD, Tokyo, 2011. god.
  • SRPS EN ISO 18086:2021 Korozija metala i legura – Određivanje AC korozije – Kriterijumi zaštite
  • SRPS EN ISO 15589-1:2015 Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Katodna zaštita sistema cevovoda
  • SRPS EN 15280:2014 Ocenjivanje verovatnoće korozije ukopanih cevovoda izazvane delovanjem naizmenične struje, koje je primenjivo na katodno zaštićene cevovode
  • SRPS N.C0.105:1987 Tehnički uslovi zaštite podzemnih metalnih ceovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja