POTENCIJALNI UTICAJ LIKVIDNOG UNUTARDNEVNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE NA TROŠKOVE OPERATORA PRENOSNOG SISTEMA ZA NABAVKU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA NADOKNADU GUBITAKA U PRENOSNOM SISTEMU

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 1682-1695)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Jelena Obradović, Željko Jovanović, Katarina Mitrović

Е-АДРЕСА / E-MAIL: Jelena.Obradovic@ems.rs

Download Full Pdf  

DOI:  10.46793/CIGRE36.1682O

САЖЕТАК / ABSTRACT:

Kroz ovaj rad je sagledana neophodnost postojanja likvidnog organizovanog unutardnevnog tržišta električne energije kroz prizmu operatora prenosnog sistema za optimizaciju troškova nabavke električne energije za nadoknadu gubitaka. Prilikom pisanja ovog rada izvršena je analiza potencijalnih troškova koje bi operator prenosnog sistema ostvarivao prilikom kupovine električne energije za nadoknadu gubitaka u prenosnom sistemu učestvovanjem samo na dan unapred organizovanom tržištu električne energije, kao i na dan unapred i unutardnevnom tržištu električne energije.
Razvijene su različite strategije kupovine električne energije u kojima je pokazano na koji način dolazi do promene troškova. Vrednost potrebne količine električne energije za nabavku je utvrđena na osnovu izrađenih prognoza gubitaka električne energije na dnevnom i unutardnevnom nivou.

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

Troškovi, Organizovano tržište, Gubici

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: