REALIZACIJA SCADA SISTEMA ZA DALJINSKI NADZOR I UPRAVLJANJE PUMPNOM STANICOM POMOĆU WPF.NET PLATFORME

Флексибилност електроенергетског система / Зборник CIGRE (2023).  (стр 900- 914)

АУТОР(И) / AUTHOR(S): Milan Simović, Velemir Gavrilović, Željko Stanojević

Е-АДРЕСА / E-MAIL: 

Download Full Pdf   

DOI:  10.46793/CIGRE36.0900S

САЖЕТАК / ABSTRACT:

U ovom radu je detaljno opisan razvoj korisniĉkog sistema za daljinsko upravljanje i akviziciju podataka (SCADA), u svrhu praćenja rada pumpne stanice Glavinac 1 u cilju zaštite i preventivnog djelovanja u slučaju poplava. Navedeni projekat je sastavni dio velikog projekta od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srpske, a odnosi se na studiju upravljanja rizicima od poplava za područje Republike Srpske u periodima visokih vodostaja. Opisani projekat obuhvata upravljanje i nadzor pumpnom stanicom Glavinac 1 koja se nalazi na rijeci Savi u blizini grada Kozarska Dubica.
U projektu je detaljno opisan razvoj korisničkog SCADA sistema sa programabilnim logičkim kontrolerom (PLK) kao centralnim uređajem za upravljanje pumpnom stanicom i daljinsku kontrolu i nadzor. Vizuelizacija i upravljanje kompletnim procesom realizovano je lokalno preko PC SCADA desktop aplikacije koja je razvijena u programskom paketu Visual Studio, taĉnije tehnologiji WPF.NET. Navedeni sistem obuhvata upravljanje svim izvršnim elementima procesa (motorima pumpi, rešetkama, grabuljama, ustavama, itd.) i nadzor putem povratnih signala sa senzora (ultrazvučni senzori nivoa, transmiteri pritiska, itd.)

КЉУЧНЕ РЕЧИ / KEYWORDS:

SCADA, PLK, WPF, XML

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES: